Av- och omboka tandläkartiden

Till och från är det problem att skicka detta formulär, vi får hänvisa till ”Kontakta oss”-formuläret, e-post (office@itand.se) eller telefon 08 320820 om det inte fungerar.
Vi håller på att felsöka för att rätta till, men det har varit ett intermittent (oregelbundet återkommande) fel så det kan uppkomma igen dessvärre.

Av- och ombokning mindre än 24 timmar innan behandling debiteras enligt taxa

Skriv gärna även i meddelandefältet nedan om orsaken:

Jag vill hoppa över denna kontroll och kallas vid nästa kontrollperiod.
Jag hör av mig själv om ny tid.
Jag vill gärna ha en ny tid längre fram.
Jag vill att ni avskriver mig helt från kallelseregistret.
Övrigt

Observera att det inte går att skicka meddelande om man använder sig av incognitofönster (anonym surf)