Miljöpolicy

Vår miljöpolicy Svea Tandkliniks ide är att hjälpa människor med modernaste tandvården till humana priser. Vår ambition i vår strävan för bättre miljö är att: • I den mån det är möjligt sälja in miljöanpassade lösningar. Tex inga metaller i munnen. • Minska verksamhetens enerigiförbrukning i olika former. Tex Bara LED lampor • Vi skall…

Läs mer »