svea-tandläkare-vasastan-stockholm

Abonnemangstandvård hos tandläkare

Abonnemangstandvård, ett annat alternativ

abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård på Svea Tandklinik innebär att patienten förbinder sig att betala en summa månadsvis under 36 månader (3 år) och i det ingår nedan uppräknade behandlingar.

Man försäkrar sig genom detta avtal mot oförutsedda tandvårdskostnader.

Det finns olika prisnivåer och i vad man hamnar i för prisnivå avgörs efter en tandstatusbedömning, samt behandling av de ev. problem som finns, av en tandläkare på våran klinik. Denna behandling ingår inte i avtalet.

Behandlingar som omfattas av avtalet(abonnemangstandvård):

 • Årlig undersökning, diagnostik och rådgivning
 • Förebyggande åtgärder
 • Sjukdomsbehandlande åtgärder
 • Oralkirurgisk behandling (tandutdragning etc.)
 • Pulpakirurgisk behandling (rotbehandling)
 • Fyllningar, lagningar
 • Akutbehandling
 • Bettskena
 • Det allmäna tandvårdsbidraget tillfaller kliniken och finns också medräknat i priskategorierna

Behandlingar som inte omfattas av avtalet:

 • Protetiskt behandlingsbehov som uppkommit före eller under avtalets giltighetstid.
  Terapialternativen som avses är nya kronor, broar, delproteser eller implantat.
 • Tandreglering
 • Estetisk tandvård (utseendeförbättrande åtgärder)
 • Akuta behandlingar av skador efter olycksfall
 • Tandläkarbesök på annan klinik än den avtalade, om inget annat avtalats.
 • Arbetsskador
 • Amalgamsanering eller utbyte av felfri fyllning i annat material.
 • Kostnad för uteblivande vid bokad tid och som ej avbokats senast 24 timmar före besöket.

Priskategorierna ligger på 79:-, 158:-,  316:- & 416:-/månad (948:- – 4992:-/år)
Att jämföra med en årlig undersökning och en akutbehandling med en lagning 800:- + 1200:- = 2000:-
2 st separata rotfyllningar c:a 11000:- (inkl. röntgen och övriga terapier som föregår en rotfyllning)

Kliniken förbinder sig att ge en så snabb och passande tid som möjligt samt givetvis ge den kvalitativa behandling som vi står för.

Betalning skall finnas på klinikens konto senast den 1:a i varje månad och vi förordar att man använder sig av autogiro.

Om kundens månatliga betalning uteblir har kliniken rätt att avsluta avtalet omedelbart eller tills dess betalning inkommit, vid upprepade uteblivande betalning kan kliniken säga upp avtalet med omedelbar verkan. Kunden kan avsluta avtalet i förtid med 3 månaders uppsägningstid, dock tidigast 12 månader efter ingånget avtal.

Till våran prislista