Tandläkare i Stockholm – Svea Tandklinik

Klinikinformation: Prenumerera

I ett led att komma närmare våra patienter, så har vi beslutat att införa nyhetsbrevet PATIENTNYTT.

PATIENTNYTT kommer att innehålla korta vetenskapliga nyheter samt information från kliniken. Dessa brev skall skickas ut sex gånger årligen.  Detta införs då många patienter undrar vad det är jag utvecklar samt min forskning inom tandvården. 

Våra patienters önskemål och nyfikenhet är glädjande och ett sundhetstecken på att vår kommunikation med våra patienter är sund och transparent. Genom detta regelbundna informationsbrev hoppas jag att vi ska driva utvecklingen på kliniken tillsammans.

Breven kommer skickas ut till våra patienter som finns i vår databas. Det är frivilligt att vara med på PATIENTNYTT och alla patienter kan när som helst dem önskar avbryta utskicket.

Prenumerera:

underhållsarbete