Prislista som börjar gälla 20190115

  Undersökning, riskbedömning, åtgärder för att främja hälsan Vårt pris FTV pris SLL pris
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 845 kr 845 kr 930 kr
103 Kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 370 kr 370 kr 365 kr
107 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1055kr 1565 kr 1 055 kr
108 Utredning utförd av tandläkare 1725kr 2195 kr 2195 kr
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift 635 kr 635 kr 635 kr
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist,  825 kr 825 kr 825 kr
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist 270 kr 270 kr 270 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 510 kr 545 kr 545 kr
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 620 kr 615 kr 615 kr
161 Salivsekretionsmätning 570 kr 570 kr 570 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobioloisk undersökning 210 kr Faktura Faktura
163 Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD) 960 kr 955 kr 955 kr
  Röntgenåtgärder Vårt pris FTV pris SLL pris
121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 kr 55 kr 55 kr
122 Röntgenundersökning, delstatus 235 kr 235 kr 235 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 805 kr 805 kr 805 kr
124 Panoramaröntgen 525 kr 525 kr 525 kr
125 Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller datortomografisk undersökning av en eller två tänder) 515 kr 515 kr 525 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 985 kr 985 kr 1098kr
  Sjukdoms- förebyggande åtgärder Vårt pris FTV pris SLL pris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problem 435 kr 435 kr 435 kr
204 Profylaxskena 795 kr 795 kr 795 kr
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid 170 kr 170 kr 190 kr
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 340 kr 340 kr 360 kr
  Sjukdoms- behandlande åtgärder Vårt pris FTV pris SLL pris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 405 kr 405 kr 395 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 760 kr 760 kr 760 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 125 kr 1 225 kr 1 125 kr
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 kr 450 kr 450 kr
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 165 kr 165 kr 165 kr
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 980 kr 1 050 kr 1 050 kr
314 Beteendemedicinsk behandling 455 kr 525 kr 525 kr
321 Icke operativ behandling av kariessjukdom 485 kr 485 kr 485 kr
322 Stegvis exkavering 1 095 kr 1 095 kr 1 095 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 475 kr 505 kr 540 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 960 kr 960 kr 1 080 kr
362 Lustgassedering, per gång 825 kr 825 kr 936 kr
  Kirurgiska åtgärder Vårt pris FTV pris SLL pris
401 Tanduttagning, en tand 1 025 kr 1 125 kr 1 045 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 690 kr 1 795 kr 1 665 kr
403 Tanduttagning, tillkommande enkel 185 kr 190 kr 180 kr
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 060 kr 3 080 kr 3 050 kr
405 Omfattande dento-alveolär kirurgi 4 080 kr 4 090 kr 4 070 kr
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 025 kr 1 130 kr 1 130 kr
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 010 kr 2 010 kr 2 005 kr
420 Implantat, per styck 2 815 kr 2 900 kr 2 900 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 3 525 kr 3 775 kr 3 775 kr
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 1 465 kr 1 465 kr 1 445 kr
423 Operation avseende käkbensförankrade två eller tre implantat per operationstillfälle 4 695 kr 6 255 kr 6 255 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknikk 1 645 kr 1 645 kr 1 635 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat 6 480 kr 10 175 kr 10 175 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, 2 195 kr 2 200 kr 2 200 kr
429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle 3 840 kr 3 840 kr 3 830 kr
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatbehandling, tilläggsåtgärd 1 475 kr 1 855 kr 1 655 kr
435 Avlägsnande av implantat 1 005 kr 1 005 kr 1 005 kr
436 Avlägsnande av implantat, enkel 180 kr 180 kr 180 kr
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 485 kr 2 485 kr 2 475 kr
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 515 kr 3 555 kr 3 555 kr
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3 350 kr 3 350 kr 3 340 kr
444 Omfattandeparodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 560 kr 5 150 kr 5 150 kr
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 4 560 kr 5 150 kr 5 150 kr
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 315 kr 315 kr 315 kr
  Rotbehandlingar Vårt pris FTV pris SLL pris
501 Rens och rotfyllning, en rotkanal 3 625 kr 3 580 kr 3 480 kr
502 Rens och rotfyllning, två rotkanaler 4 305 kr 4 115 kr 4 015 kr
503 Rens och rotfyllning, tre rotkanaler 5 530 kr 5 230 kr 5 130 kr
504 Rens och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 485 kr 5 585 kr 5 480 kr
521 Akut endodontisk behandling 885 kr 885 kr 780 kr
522 Komplicerad kanallokalisation 885 kr 795 kr 785 kr
523 Stiftborttagning 1 150 kr 1 150 kr 1 145 kr
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 590 kr 3 590 kr 3 580 kr
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle,tilläggsåtgärd 1 010 kr 1 010 kr 1 010 kr
50B Upprensad tand där behandlingen avbryts 2 090 kr 1 800 kr 1 800 kr
50C Behandling av tand med resorption, perforation el öppet apex, inkl mtrl 1 920 kr 1 800 kr 1 800 kr
553 Borttagande av frakturerad fil (gjord av annan vårdgivare) 2 340 kr – kr – kr
  Bettfysiologiska åtgärder Vårt pris FTV pris SLL pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3 530 kr 3 730 kr 3 430 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3 420 kr 3 730 kr 32 430 kr
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena 2 110 kr 2 110 kr 2 105 kr
606 Motorisk aktivering 480 kr 480 kr 480 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 735 kr 950 kr 950 kr
60B Apnékena Somnodent (moms på denna produkt) 8 550 kr inkl moms.
11 062 kr
xxx kr
  Lagningar, reparativa behandlingar Vårt pris FTV pris SLL pris
701 Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand 605 kr 685 kr 675 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 960 kr 1 085 kr 1 070 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 145 kr 1 380 kr 1 275 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 775 kr 905 kr 865 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 140 kr 1 320 kr 1 270 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 515 kr 1 605 kr 1 515 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 725 kr 1 805 kr 1 690 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 545 kr 695 kr 545 kr
  Protetik Vårt pris FTV pris SLL pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 8 010 kr 6 780 kr 6 675 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 8 395 kr 5 235 kr 5 130 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 295 kr 3 145 kr 3 145 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 870 kr 1 470 kr 1 465 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 4 190 kr 2 420 kr 2 420 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1 750 kr 1 950 kr 1 745 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 370 kr 3 520 kr 3 520 kr
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten eller fräst inre del 3 350 kr 2 350 kr 2 315 kr
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 300 kr 3 300 kr 3 290 kr
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 990 kr 1 090 kr 1 090 kr
80 2 Tillägg för Keram per led 1000 kr faktura kr – kr
  Reparativa av tandstödd protetik Vårt pris FTV pris SLL pris
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 650 kr 555 kr 555 kr
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion 1 445 kr 1 445 kr 1 445 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 5 425 kr 4 425 kr 4 420 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 650 kr 8 435 kr 8 435 kr
815 Sadelkrona 5 145 kr 5 145 kr 5 130 kr
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 680 kr 3 680 kr 3 670 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder/td> 5 110 kr 5 220 kr 5 220 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 870 kr 11 630 kr 11 455 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 285 kr 12 485 kr 12 085 kr
826 Attachment, per styck, material 95 kr Faktura Faktura kr
827 Hel underkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänderr 9 080 kr 9 405 kr 9 405 kr
828 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 010 kr 9 110 kr 9 110 kr
829 Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering. 6 885 kr 7 430 kr 7 430 kr
831 Justering av avtagbar protes 370 kr 370 kr 370 kr
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1 240 kr 1 350 kr 1 350 kr
833 Rebasering av protes 2 520 kr 2 520 kr 2 515 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1 945 kr 2 475 kr 2 475 kr
835 Rebasering o lagning av protes 2 980 kr 3 300 kr 3 300 kr
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3 830 kr 3 830 kr 3 810 kr
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 510 kr 6 510 kr 6 480 kr
839 Inmontering av förankringselement 2 945 kr 2 970 kr 2 970 kr
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 910 kr 1 910 kr 1 910 kr
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5 315 kr 5 315 kr 5 300 kr
847 Klammerplåt 3 830 kr 3 830 kr 3 820 kr
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 535 kr 595 kr 595 kr
850 Implantatförankrad krona, en per käke 8 780 kr 9 750 kr 9 750 kr
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 9 000 kr 7 870 kr 7 870 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 5 190 kr 2 350 kr 2 350 kr
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 620 kr 2 120 kr 2 095 kr
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 1 035 kr Enl. prislista Enl. prislista
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 660 kr 1 160 kr 1 15 kr
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 880 kr Enl. prislista Enl. prislista
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 555 kr Faktura Faktura
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 41 440 kr 45 460 kr 45 360 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 43 400 kr 49 280 kr 49 280 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 44 905 kr 53 185 kr 53 185 kr
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 40 435 kr 45 460 kr 45 460 kr
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 17 180 kr 23 600 kr 23 600 kr
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat 19 175 kr 29 450 kr 29 450 kr
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat 21 790 kr 36 330 kr 36 330 kr
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat 3 105 kr 3 105 kr 3 065 kr
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat 3 440 kr 3 440 kr 3 359 kr
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 4 055 kr 4 270 kr 4 270 kr
877 Implantatstödd täckprotes, exkl. implantat, komponenter och förankringselement 14 010 kr 15 900 kr 15 900 kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg per styck 280 kr Enl. prislista Enl. prislista
86A Tillägg för Cresco-konstruktion, per implantat 1 390 kr 1 390 kr xxx kr
86B Tillägg för implantatkomponenter utöver standard per implantat Faktura Enl. prislista Enl. prislista
86C Tillägg för porslinfasader hel implantatbro Faktura 12 000 kr 12 000 kr
86D Tillägg vid implantatförankrad bro, uk, 5 el fler implantat, ordinariepris 27000 15 000kr Faktura xxx kr
86E Tillägg vid implantatförankrad bro, ök, 6 el fler implantat, ordinariepris 27000/implantat 15 000kr Faktura xxx kr
86F Tillägg för ädelmetaller Faktura Faktura xxx kr
86G Guideskena Faktura 1 300 kr 1 300 kr
  Reparation av implantat och implantatretinerad protetik Vårt pris FTV pris SLL pris
880 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat 2 090 kr 2 090 kr 2 090 kr
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattning, utan tandteknisk insats 1 085 kr 1 150 kr 1 150 kr
88A Kompletterande åtgärd vid komplicerad lagning av implantatförankrad konstruktion på plats i munnen. Patienten informeras. 900 kr 900 kr 900 kr
882 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat 3 185 kr 3 185 kr 3 185 kr
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats 5 575 kr 5 575 kr 5 550 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats 10 215 kr 10 365 kr 10 365 kr
885 Implantat vid reparation eller utbyggnad, per styck 3 640 kr Faktura xxx kr
886 Distans inkl centrumskruv, per st Faktura Faktura xxx kr
887 Fästskruv och protetisk cylinder (lab), per styck 375 kr faktura xxx kr
888 Fästskruv, per styck 175 kr Enl. Prislista Enl. Prislista
889 Centrumskruv, per styck 600 kr Enl. Prislista Enl. Prislista
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 6 505 kr 7 520 – kr
  Tandreglering Vårt pris FTV pris SLL pris
901 Tandreglering, en käke, estetisk behandling högst 1 år 15 000 kr 16 200 kr – kr
  Utbytesåtgärder Vårt pris FTV pris SLL pris
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning vid defekt eller substansförlust, fram- eller hörntand 8 125 kr 7 380 kr – kr
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning vid defekt eller substansförlust, molar eller premolar samt vid omfattande defekt för tandposition 7 och 8 när regel D.3 inte kan tillämpas 7 490 kr 6 780 kr – kr
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive ev. friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 10 395 kr 8 130 kr – kr
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036. 10 585 kr 9 750 kr – kr
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 2 190 kr 8 130 kr – kr
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 10 395 kr 9 750 kr
  Övrigt Vårt pris FTV pris SLL pris
  Blekning på kliniken 3500 kr 4500 kr
  Blekning på kliniken – kampanj 1950 kr 4500 kr
  Estetisk konsultation 500kr 2000kr/tim
  Uteblivande tandläkare 2500 kr/tim