Amalgamsanering

Vi utför aldrig amalgamfylling på vår klinik. Hälsoeffekterna av amalgam är kontroversiella. Men kvicksilver är ju i alla andra sammanhang giftigt. Varför skulle det vara ofarligt i munnen?
Vi tror att många människor “tål” amalgam, på samma sätt som en del storrökare kan bli 90 år gamla. Men eftersom det inte finns någon säker metod att skilja ut de som inte tål amalgam från de som tolererar det helt/delvis, valde vi att sluta använda kvicksilver/amalgam på vår klinik.

Amalgamsanering hos Svea Tandklinik

Amalgamsanering kostnad: Du kommer till oss och får en grundlig undersökning och får sedan ett kostnadsförslag vad behandlingen kostar
Vi har nu ett fullständigt program hur amalgamsanering skall gå till väga. Vi har även all nödvändig utrustning för detta ändamål. Från och med 1999 får man ingen ersättning från Försäkringskassan för amalgamfyllningar. Det är en glädjande markering från myndigheterna.

Om det finns medicinska grunder för att ta bort Dina gamla amalgamfyllningar kan Du få det gjort inom ramen för sjukvårdens högkostnadsskydd. Du måste ha ett läkarintyg och bedömas av en specialistläkare. Professor Fredrik Berglund m fl har skrivit böcker om amalgamets effekter på människan. Idag väljer han själv att gå som patient hos oss. Här finns lite att läsa om problemet.
Vi kan hjälpa Dig att bli av med ditt gamla amalgam också.

På bilderna kan du se effektiv resultat av amalgamsanering.
amalgamsanering

There are no reviews yet. Be the first one to write one.