Akuttandvård

Corona policy på Svea Tandklinik

Corona-policy på Svea Tandklinik infördes 25 februari.
Målet är att reducera eventuell spridning bland våra patienter samt upprätthålla frisk personal.
Målet är att vi skall ha högre åtgärder än de nationella föreskrifterna.
– 1. Endast friska patienter får komma in.
– 2. Skulle en patient vara förskyld så skall behandlingen skjutas fram 3 veckor.
– 3. Riskpatienter skall stanna hemma, annars får de komma först eller sist på dagen.
– 4. Alla patienter skall tvätta händerna med tvål och sprita sina händer innan behandlingen.
– 5. Inga handslag mellan personal och patienter.
– 6 Vi kommer att ta bort samtliga väntrumstidningar.
– 7. Rengöring av handtag och dylikt i väntrum efter att patient har lämnat.
– 8. Vi kommer att boka längre tider, så att patienter hinner gå ut, innan nästa kommer in.
– 9. Patienter som har varit på resa skall ej besöka kliniken på 3 veckor. Detta gäller även patienter som träffat dessa.
– 10. Max 5 personer vistas i väntrummet. Sällskap får vänta utanför.
– 11. Betalterminalen skall desinficeras efter varje betalning
– 12. Personal skall arbeta med visir.
– 13. Personal skall ha munskydd under hela besöket.
– 14. Personal uppmanas att inte delta i sammankomster med okända människor.
-15. Personal skall inte äta på restauranger och delta på möten med okända personer.
-16. Vi kommer att öka luftgenomströmningen på kliniken. Vi har ett toppmodernt ventilationssystem som  egentligen av anpassad för operationssalar på sjukhus.
– 17. Klinikchefen har ställt in sina resor till Italien och USA under mars. Kurser på kliniken ställs in för andra tandläkare fram till sommaren.
– 18. All personal skall ta tempen på morgonen. Klinikchefen skall besluta ifall man är arbetsför.
– 19. Vi kommer att ta bort raster för att undvika kontamination av vårt personalrum, rasterna sätts ihop med lunchen.
– 20. All personal ombeds att ha håret i knut.
– 21. Vid tveksamma fall var god och ring eller maila oss.

Priser vid akutbokning

– Vardagar pris: 370 kr (ord. pris 1.015 kr) Behandlingskostnaden tillkommer.
– Lördagar pris: 370 kr Behandlingskostnaden tillkommer +50%
(Våra grundpriser baseras på referenspriset utan tillägg och trots lördagstillägg blir det då vanligen billigare än hos många andra.)

Om inga tider syns lediga, kontakta oss på telefon 08 320 820

Drop-in på lördagar

Vi har öppet lördagar 10:00- 17:00 för Drop-In eller bokning med akuta besvär. Det kan uppkomma väntetid.

Vänta inte med akuttandvård

På Svea Tandklinik har vi beredskap för alla typer av akuta problem, exempelvis vid tandvärk, problem med tandimplantat, rotfyllning, utslagna tänder och även akuttandvård för barn som har ramlat och slagit sig i munnen.

Ringer du för en akuttid så gör vi vad vi kan för att du ska få en så snar tid som möjligt, det kan vid behov innebära att vi flyttar på en patient till annan tid. Om det återstår åtgärder efter att det akuta är åtgärdat kan det behövs uppföljande besök.

Framför allt om du har feber så bör du söka akuttandvård omedelbart. Sätter man in åtgärder snabbt så minskar dessutom risken för större komplikationer.

Reparation av protes

Vi kan nu ge möjligheten till snabb reparation av en trasig protes. Med närhet till vårat labb kan vi många gånger reparera över dagen, i vissa fall medan ni väntar. Allt går dock inte över dagen utan behöver lite längre tid, men ingen tid går på att skicka arbetet någon annanstans. Ring före så kan vi ge besked om lämplig tid. 08 320821 (direkt till tekniker) eller 08 320820 (till tandkliniken).