Vi tror på förebyggande tandvård som en långsiktig lösning. Många av våra patienter har varit hos oss regelbundet i över 20 år och upplever sällan tandproblem. Vi strävar efter att agera förebyggande för att undvika allvarliga problem och erbjuder modern tandvård när behov uppstår.

Vi prioriterar ditt välmående och våra patienter känner sig omhändertagna, med extra omsorg och tillgänglighet när det behövs. Oavsett om det handlar om enkla eller avancerade behandlingar, har vi allt under samma tak. Bli en av våra nöjda patienter genom att boka tid idag.

För detaljerad information om våra undersökningar, röntgen och priser, kontakta oss.

Vi erbjuder debiteringskod 101, vilket inkluderar upp till 6 tandundersökningar.

Fråga oss även om tandvårdsbidraget.

Detaljerad information om våra undersökningar

Vi rekommenderar att de flesta bör göra en tandläkarundersökning minst 1 gång per år. En bra undersökning är av stor vikt för att du inte ska behöva gå och få ont i onödan genom att vi då kan upptäcka skador tidigt vilket minimerar fortsatta risker och kostnader.

Vi undersöker enligt TLVs riktlinjer:

  • Anamnes, frågor från oss till dig om ditt allmänna tillstånd. Det finns en del faktorer som påverkar dina tänder utöver skötsel och kost, dessa försöker vi hitta genom att göra en hälsodeklaration med bl.a. frågor om aktuella sjukdomar, allergier, medicinering, om du lider av huvudvärk på morgonen eller om du snarkar.
  • Vi tittar på dina slemhinnor i munnen.
  • Bettrelation, dvs överkäkens relation till underkäken.
  • Uppdaterar ditt aktuella tandstatus.
  • Kariesdiagnostik och diagnostik av gingivit och parodontit genom förenklad parodontal undersökning, bedömning av munslemhinna, käkfunktion och befintliga protetiska konstruktioner samt identifiering av andra faktorer som visar på ett behov av en kompletterande undersökning eller utredning.
  • Berättigad intraoral röntgenundersökning för diagnostik inklusive analys med nödvändigt antal bitewingbilder. Om inga eller färre än fyra bitewingbilder tas, ingår vid behov upp till totalt fyra intraorala röntgenbilder.
  • Riskbedömning.
  • Hälsoinformation, inklusive rekommendationer om egenvård.
  • Förebyggande åtgärder upp till fem minuter i form av enklare munhygien-instruktion, borttagande av ringa mängd tandsten eller fluor¬behandling av enstaka tänder.

Röntgen

Svea Tandklinik har den allra modernaste digitala röntgenutrustningen vilket minimerar strålningen, den är nästan obefintlig. 24 röntgenbilder motsvarar samma strålning som du får från atmosfären vid en flygresa till Spanien. Därför brukar vi säga att nyttan är större än skadan vid en röntgenundersökning hos oss. Bilderna bedöms direkt och du får titta på dem och få förklarat vad som syns.

blank

Avslut

Vi avslutar med att skriva ut ett undersökningsprotokoll. I de fall det finns behandlingar att utföra skriver vi ut ett skriftligt kostnadsförslag, som ska godkännas av patienten innan behandlingen påbörjas.

Har under ca fjorton års tid varit patient hos Dr. Noran De Basso, Svea tandklinik. Under mina besök har jag alltid blivit vänligt bemött av samtlig personal.

I början av detta år behövde jag mer omfattande åtgärder i form av operation med titanskruv, utbyte av gamla broar och enstaka porslinständer. Med Dr. De Bassos erfarenhet, höga professionalitet samt helhetssyn har jag nu en helt annan mun. Det innebär god tuggförmåga p.ga bra bett och lättare att rengöra mina tänder. M.a.o förhöjd livskvalitet.

Mina rekommendationer går till Dr. Noran De Basso Svea tandklinik

Ing-Marie