Av- och omboka tandläkartiden

Av- och ombokning mindre än 24 timmar innan behandling debiteras enligt taxa

  Skriv gärna även i meddelandefältet nedan om orsaken:
  Jag vill hoppa över denna kontroll och kallas vid nästa kontrollperiod.
  Jag hör av mig själv om ny tid.
  Jag vill gärna ha en ny tid längre fram.
  Jag vill att ni avskriver mig helt från kallelseregistret.
  Övrigt