Tandläkare i Stockholm – Svea Tandklinik

Betalningspolicy - Svea Tandklinik

Alla patienter får skriftligt kostnadsförslag som ska godkännas före större behandlingar påbörjas för att undvika missförstånd och för att i lugn och ro kunna se över det. Även betalningssätt och takt bör tas vid detta tillfälle. Båda parter erhåller var sitt underskrivet exemplar.

billig tandläkare

Vår betalningspolicy är följande:

  • Kostnadsförslaget är alltid preliminärt +- 10 %. Det gäller ett år från undersökningsdatum, skulle behandlingsstarten dra ut längre på tiden måste du begära ett nytt kostnadsförslag.
    Att ställa ut ett kostnadsförslag är en lag från Socialstyrelsen enligt förordning om statligt tandvårdsstöd (10 § Förordning (2008:193)).
  • Om oförutsedda komplikationer tillkommer under behandlingstiden kan det ursprungliga kostnadsförslaget behöva uppdateras, detta ska även tas upp när/om en komplikation uppkommer .
  • Vid vanlig behandling gäller betalning efter varje besök, kort eller kontant alternativt förskottsbetalning till klinikens bankgiro.
  • Vid större behandlingar t ex. Implantatbehandlingar skall hälften av beloppet betalas på plats vid operationstillfället och resterande vid avtryck. Exakta tider för detta kommer vi överens om vid undersökningen.
  • Patienter som blivit beviljade kredit skall betala enligt överenskommelsen.
  • Vi har ett samarbete med Wasa Kredit som gör kreditprövning omedelbart vid förfrågan och olika betalalternativ tas fram och föreslås. För att påskynda processen kan man förhandspröva en kreditansökan. När själva ansökan görs är det på det belopp som ansökan ska göras.
  • Vid sena återbud (mindre än 24 timmar) och uteblivande debiterar vi minst 500 kr.
  • Vid utebliven betalning överlämnas ärendet till Inkasso.