Rotfyllning – Endodonti

Här nedan ser ni en schematisk bild på hur en rotfyllning kan gå till.

Mer information om Endodonti

Rotfyllning, varför?

Om din karies är så långt gången att hålen i tänderna blir riktigt djupa kan det bli aktuellt med en rotfyllning med föregående kanalrengöring.

Tandvärk, pulpit eller apikal parodontit som är de korrekta medicinska termerna, uppstår när bakterier koloniserar mjukvävnaden inne i tanden, pulpan, eller när bakterierna tagit sig ut till käkbenet från tandroten. Bakterierna tar sig antingen in via ett djupt hål, kariesangrepp, en stor spricka eller av att tanden dött, gått i nekros. Väl inne i tanden kommer inte kroppens eget försvar åt bakterierna och tanden måste rengöras och rotfyllas om man vill försöka rädda tanden.

En rotbehandling är tyvärr aldrig riskfri. Det föreligger flera små risker som att en fil går av nere i roten, roten spricker av rengöringen eller att tanden har mikroskopiskt små kanaler som tandläkaren inte kan hitta. Då blir det läckage och utrymmen för bakterier att gömma sig i och med tid förökar dom sig igen och en ny infektion uppstår. Ibland är tanden sprucken från början och det går tyvärr oftast inte att se på röntgen. Generellt har studier visat att rotfyllningar har en lyckandefrekvens på ca 90 %.

När all karies är borta är det dags för rotfyllning.

Då gäller det först att isolera tanden för att undvika att bakterier eller saliv från munnen kommer ner i rotkanalen. Det gör man med en kofferdam, ett slags gummiduk, som fästs runt tanden.

När en rotfyllning genomförs kan de vara svårt att bedöva hela tanden redan från start, då området kan vara rejält infekterat. Det kan leda till smärta i början av en rotfyllning, men när tandläkaren har öppnat rotkanalen kan bedövningen läggas direkt i kanalen som då bedövas.

Rotfyllning ”smärtfritt” på Svea Tandklinik

De flesta brukar bli förvånade när de upptäcker att en rotfyllning kan ske lätt och smärtfritt. Om nerverna i rotkanalen dödats av bakterierna har du kanske inte ens märkt att du har en infektion.

Det upptäcks ofta först på röntgenbilderna, om nerverna är döda är känseln i tanden borta. Är nerverna och tanden känsliga får du självklart bedövning vid en rotfyllning.

Vi använder oss av marknadsledande Wave One Gold-systemet eller ett nytt innovativt system som heter SAF (Self Adjusting Files) där såväl rensningen som förslitningar minimeras. Det går dessutom avsevärt fortare än vid användning av traditionella system. Resultaten har visat sig väldigt goda och man kan se en klar minskning av ”misslyckade” rotfyllningar.

 

Tanden funktionell igen efter endodonti

En rotfyllning på Svea Tandklinik kräver minst två behandlingstillfällen. Vid den första behandlingen öppnas en väg in till rotkanalen för att ta bort resterna av tandpulpan och göra rent rotkanalen, vissa tänder har upp till fyra kanaler.

När tanden är rensad fylls utrymmet med ett bakteriedödande medel som får verka i minst 10 dagar.

Under tiden får du en provisorisk fyllning. Vid andra besöket fylls rotkanalen med guttaperka, ett gummimaterial som ersätter den skadade vävnaden. På det lägger man dit en permanent fyllning av samma material som en vanlig lagning. Om tanden har tappat för mycket tandvävnad behöver man en krona i porslin eller Zirkonia och ibland även en förstärkande pelare ner i en av rötterna.

Efter en lyckad rotfyllning kan tanden fungera som vanligt igen, men den blir aldrig lika stark som den friska tanden och måste bevakas med röntgen under flera år för att utesluta att tanden inte varit sprucken eller haft resistenta bakterier. Om så är fallet behöver man oftast dra ut tanden eller remitteras till en specialist.

Rotkanalens morfologi

Morfologin i rotkanalerna påverkar i högsta grad lyckandefrekvensen på en rotfylld tand. I vissa svåra fall måste vi remittera till en specialist på rotfyllningar. Men även de tänder som ser enkla ut på röntgen kan ha osynliga kanaler, därför avvaktar vi mestadels minst 6 månader efter rotbehandling innan du kan få en definitiv behandling på en rotfylld tand. Tandläkaren skall förklara mer innan du blir rotbehandlad. Ju mer du som patient förstår vad du genomgår, desto bättre blir din relation till tandläkare.

Informationsblad efter en rotfyllning – Infoblad