Frågor om tandvård - FAQ

Välj behandling och hitta frågor och svar om de olika behandlingarna…
Du kan även söka nedan.

Här nedan finns svar på en del vanliga frågor vi får. Svaren bygger på dels egna erfarenheter dels på vetenskapliga rön samt rekommendationer.
Tyvärr finns det många rykten eller rent felaktiga påståenden om vissa behandlingar, vi förklarar här hur det verkligen är, för ytterligare frågor hänvisar vi till vårat formulär längst ner på sidan.

Är det något just du undrar över och inte hittar något svar på här eller rent av att du hittat olika svar vid sökning, hör gärna av dig så ska vi förklara och klargöra så långt det är möjligt för oss.

Ett vanligt problem är att man blandar ihop begrepp och behandlingar, fullt förståeligt, då det många gånger dyker upp ord och förklaringar där det medicinska språket är svårt att förstå eller översätta till enkel svenska på ett bra sätt. Det ska vi försöka räta ut lite av här också.

Först börjar vi med att förklara en del av de olika terapierna och begreppen man kan stöta på inom tandvården. Om man förstår de orden är det lättare att förstå vad som sägs och vad det innebär.

Frågor om tandvård:

  • Odontologi – Samlingsnamnet för läran om tänderna och dess sjukdomar
  • Parodontologi – Läran om tandköttssjukdomar och tandlossning, vanligast är gingivit, tandköttsinflammation och parodonti, tandlossning.
  • Ortodonti – Tandreglering, utförs ofta i ung ålder när behovet finns.
  • Endodonti – Läran om tandpulpans sjukdomstillstånd och dess behandling. Om man fått en infektion eller där kariesangrepp gått ner i tandroten behöver man göra en rotfyllning som följd.
  • Profylax – Förebyggande åtgärder som rengöring, borttagning av tandsten m.m.
  • Protetik – Läran om hur man ersätter skadade eller förlorade tänder men även mjukdelar i munhålan.
  • Kirurgi – När man genom operativa ingrepp avlägsnar tänder eller t ex ersätter benvävnad
  • Extraktion – Tandutdragning där ett kirurgiskt ingrepp inte behövs.
  • Implantat – En permanent ersättning för en förlorad tand.
  • Karies, kariologi – Karies (”hål” i tanden) är en skada på emaljen framkallad av bakterier och kariologi är läran om hur detta tillstånd fungerar.

Högkostnadsskyddet täcker delar av en behandling. Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en 12-månadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3000 kronor.

Det är alltså tillrådligt att genomgå alla större ingrepp inom en och samma 12-månadersperiod. Det ersättningsbelopp som räknas på är referenspriser vilket kan vara lägre än det faktiska beloppet beroende på t ex materialval.
Ersättningarna är:

50 procent av kostnader på referenspriser mellan 3 000 och 15 000 kronor.

85 procent av kostnader på referenspriser som överstiger 15 000 kronor.

Högkostnadskyddet gäller EJ vid t ex abonnemangstandvård.

prislista

Här kan du läsa mer om högkostnadsskyddet.

I övrigt när det gäller priser för hela behandlingar är det oerhört svårt (läs omöjligt) att säga exakt utan att ha ett korrekt underlag. I princip alla behandlingar som är utöver det vanliga inledes med en konsultation, där man fastställer ett behov och ser eventuella komplikationer och avslutas med ett kostnadsförslag som ska godkännas innan behandlingen påbörjas.

Om ytterligare komplikationer tillkommer under den pågående behandlingstiden så kan kostnadsförslaget komma att behöva ändras, det görs givetvis i samråd.

När det gäller priser för enskilda ingrepp och enklare behandlingar så kan man se vår prislista. Priserna där är fullpriser, alltså före eventuella avdrag. Det finns ett antal priser där Försäkringskassan inte ersätter något utöver referenspriset, t ex vissa material i kronor eller implantat.

Vad är (tand)implantat och när behöver man det?

Implantat sätter man in som ersättning för borttagna/saknade tänder. Ett implantat fästs ner i käkbenet som efter en tid växer ihop med benet, ovanpå själva implantatet fäster man sedan en krona som kan bestå av olika material.

Moderna kronor har lika eller bättre hållfasthet än vanliga tänder. Förr användes ofta porslin eller plast, idag använder man legeringar som det keramiska Zirkonia som är oerhört hårt och som inte spricker (frakturerar). Titanskruvar eller keramiska skruvar är vanligast i implantaten idag. De keramiska skruvarna är helt metallfria och rekommenderas i de flesta fall.

Behandlingen är ganska lång från dag 1 till att implantatet sitter på plats, av flera anledningar, c:a 6 månader är vanligast. Det beror på att käken och tandköttet måste anpassa sig och läka mellan de olika stegen i behandlingen, annars skulle det få väldiga konsekvenser. Så man kan inte på förhand säga exakt hur lång tid det tar men man kan påverka det själv till viss del.

Rökning avråds bestämt en tid före och efter en implantatbehandling. Detta för att i möjligaste mån undvika komplikationer. Infektioner är relativt vanliga och motverkas medicinskt.

Vi har även börjat arbeta på en FAQ där alla våra behandlingar och frågor/svar runt dessa ska finnas med.
Många frågor hänger ihop på ett eller annat sätt eller är en följd av det ena eller andra. Under tiden denna sida växer så går det givetvis bra att ställa frågor direkt till oss via telefon eller formuläret längst ner på sidan.