Barntandvård Stockholm

Barntandvård – Ungdomstandvård

Barn och ungdomstandvård är fritt till och med det år man fyller 21år (2017), 2018 gäller det de som fyller 22år och 2019 de som fyller 23år. Om du t ex blir 23år i januari 2019 har du fri tandvård hela 2019.
Vårdguidens text är inte komplett men visar en del av denna förändring som skedde januari 2017.

Alla har rätt att välja tandläkare…

…och man kan välja fritt, antingen en privatpraktiserande eller Folktandvården. Många går av gammal vana till Folktandvården, men det är inte ett måste. Privattandläkare anslutna till Försäkringskassan ger samma förmåner och priserna skiljer vanligen inte mycket åt. En del är billigare hos privattandläkaren och en del är billigare på Folktandvården. Det kan alltså vara lönsamt att kontrollera priser i synnerhet om man vet att det är en del som behöver göras. Men inte minst tillgängligheten, privatpraktiserande har ofta mycket kortare väntetider. När det gäller barntandvård och ungdomstandvård så påverkas man inte av priset (under 2019 upp till och med 23 års ålder) . Men valet är fortfarande fritt. En stor fördel att komma till Svea Tandklinik är att vi ofta, även med kort varsel, kan erbjuda en tid inom några dagar. I akuta fall så kan vi även flytta patienter för att få en ännu snabbare tid.
Välkommen att höra av dig till ett privat alternativ.
Vårt motto är att förmedla en positiv bild av tandvården till våra barn och ungdomar. Det sker främst genom omtänksamhet, pedagogik och förståelse.

Det finns generellt sett två typer av barntandvård:

Planerad tandvård: Barn och vuxna bör träffa sin tandläkare minst en gång om året, främst för att förebygga problem men även för att åtgärda eventuella problem innan det blir värre. Vi har alltid behandlat barnpatienter. Det är glädjande att få behandla barn och ungdomar och hjälpa dem att få friska tänder. Akut barntandvård: Man ringer och beställer en akut tid omedelbart oavsett om man tillhör kliniken eller ej. Akuta problem ska behandlas så snart som möjligt. Vi tar även emot olycksfall. Det är inte bara Folktandvården som har rätt att behandla barn. Vi har ofta dagliga akuttider eller så ordnar vi till en tid. Vi har även öppet lördagar.

Beställ tid, antingen på telefon (08 320 820) eller via bokning på hemsidan , resten sköter vi när det gäller pappersarbetet.
Vi avstår inte från våra högt ställda mål på den kvalitet vi ger alla våra patienter, vi vill ju behålla dig som vuxenpatient också.

Tandreglering för ungdomar

När det gäller tandreglering bör man inleda en behandling när man ser att det växer fel eller om tänderna ligger omlott. Det är enklare och snabbare att åtgärda fel i bettet i tidig ålder. Givetvis måste de vanliga tänderna ha vuxit fram fullt.
För att få veta om åtgärden är fri eller medför kostnad bör man komma på en konsultation. Tandreglering ingår normalt inte i den fria tandvården om inte felet är tillräckligt stort. Det är en av anledningarna till att boka en konsultationstid.

Listning av barn och ungdomar

För att lista dig själv eller ditt barn hos oss vänligen fyll i nedanstående. Vårdnadshavare måste fyllas i när det gäller barn upp till 18års ålder. Vi kallar till ett första besök när vi handlagt anmälan.

There are no reviews yet. Be the first one to write one.