Tandläkarpriser - Svea Tandklinik

Billig tandläkare i Stockholm:

Svea Tandklinik är en helt fristående privat klinik med låga Tandläkarpriser. Vi styr helt över den och slipper bl a extra utgifter för större administration eller chefer.

Resultatet blir att du som patient får tillgång till en tandläkare i Stockholm som vanligen kan erbjuda förmånligare tandvård än exempelvis Folktandvården. Vi väljer våra leverantörer efter både kvalitet och pris vilket påverkar ditt pris.

Allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning hos Svea Tandklinik i Stockholm.
Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år de fyller 23 år.

Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder

  • Till och med det år som patienten fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år patienten fyller 30 och till och med det år hon fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år patienten fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Ersättningen från Försäkringskassan bestäms av en statlig referensprislista och vi försöker lägga våra priser så nära som vi kan. Många tandläkare har priser som ligger över referensprislistan, vilket resulterar i att du måste betala mellanskillnaden mellan referenspriset och tandläkarens pris.

Materialval kan dock påverka priset då referenspriserna är efter det billigast rekommenderade materialet. Som exempel bekostas inte en Zirconiakrona utan man får stå för mellanskillnaden.

En ersättningsperiod är 12 månader:

  • För tandvård upp till 3 000 kronor betalar du fullt pris.*
  • För tandvård mellan 3000-15000 kronor får du 50 procent av kostnaden i ersättning.*
  • Tandvård över 15 000 kronor får du 85 procent av kostnaden i ersättning.*
    * Beräknat på referenspriser, vilket kan skilja åt mot det faktiska priset.

Tandvård som inte är berättigat till ersättning från Försäkringskassan är till exempel krona på kindtänderna längst bak, rotbehandling av visdomständer och estetisk tandvård som exempelvis tandblekning eller tandreglering*. Dessa betalas till 100 procent av patienten.
Tandreglering bedöms efter vinklar och avstånd och kan bekostas helt eller delvis av statligt stöd.

Materialet påverkar priser

Referenspriserna är beräknade utifrån standardmaterial, vi rekommenderar ibland andra material. Svea Tandklinik är inriktade på att behandla metallfritt och miljövänligt i den mån det är möjligt och tillgängligt. Fråga oss gärna om skillnaden.

Alla material vi använder är givetvis beprövade och godkända för användning inom tandvården.