Tandimplantat i Stockholm

Erfarenhet av olika tandimplantat

Svea Tandklinik har gedigen erfarenhet av tandimplantat och här har utförts mer än 25.000 tandimplantat av olika tillverkare och med olika förutsättningar.

Har du akuta problem eller tror dig veta att du är i behov av implantat så är du välkommen till oss för att få förslag på hur vi kan hjälpa dig. Vid dessa konsultationsbesök får man dessutom ett skriftligt kostnadsförslag att ta ställning till samt att man givetvis går igenom situationen och alternativ.

Kliniken arbetar främst med de stora välkända märkena inom tandimplantat och lämnar de sedvanliga garantierna.
Vi är anslutna till Försäkringskassan och följer givetvis gängse rekommendationsprislistor. Olika typer av tandimplantat skiljer dock en del åt i pris och kvalitet.

Hos oss får du:
Originaldelar.
Förutbestämda priser i enlighet med kostnadsförslag
.

Att få ett tandimplantat som ersättning för en tand som saknas höjer både självkänslan och utseendet. Allt är inte guld och gröna skogar med tandimplantat, vi talar om verkligheten, läs gärna texten nedan där vi förklarar lite närmare.

Fördelar med tandimplantat

Tandimplantat pris är kostnadseffektivt.
Då en tand i fronten saknas finns det två sätt att behandla luckan. Den ena är en brokonstruktion och den andra tandimplantat.
Nackdelen med brokonstruktionen är att man måste slipa de intilliggande tänderna för att få luckan tillstängd.

Fördelen med implantat är att man inte behöver slipa de intilliggande tänderna. Det blir en utseendemässigt bättre behandling, som också gör det lättare att hålla rent.

En annan fördel är livslängden på implantaten. En vanlig tandbro håller 10 till 15 år. Tandimplantat håller livet ut, med lite modifikation (se tandimplantat komplikationer). Därför är tandimplantat priser är kostnadseffektivt då man jämför den med den ”vanliga” tandvården idag. Idag tandimplantat pris för en implantat ligger på ca 16000:-

Guidad implantatkirurgi – Smärtfri behandling

Vi började med guidad kirurgi för över 10 år sedan. Tanken med guidad kirurgi är att allt förarbete sker i en dator och därefter beställer man en GUIDESKENA som bestämmer vart implantaten skall hamna utan kirurgi. Men det är långt ifrån att alla kan få denna behandling. T ex de som saknar käkben måste få konventionell behandling där vi tillsätter benet. Men har man gott om ben, så är denna metod utomordentlig.

Zirkonia tandimplantat

Utvecklingen har gått ganska starkt framåt när det gäller det tekniska, men nu börjat vi se det även på materialsidan. Nytt är zirkonia implantat som bygger på grundämnet Zirkonium med tillsats av bl a Yttrium för stabiliteten.

Zirkonia är en keram och inte metall.

På dessa rekommenderar vi även zirkoniumkronor. Implantat och kronor tagits fram är ett stort steg framåt inom implantologin. Sedan länge arbetar vi med så mycket metallfria alternativ som möjligt inom tandvården och zirkonia tandimplantat ett led i detta och helt naturligt för oss som klinik att jobba med.

Zirkonium är som sagt ett grundämne som trots att det benämns som metalliskt blir en keram och inte traditionell metall.

Materialet är fullt ut oxiderad Zirconium där man tillsätter bl a yttrium till zirkoniumdioxiden (ZrO₂) för att få hållfastheten och hårdheten men den kemiska beteckningen är densamma. Sedan ganska länge har man använt zirkonia i andra typer av implantat i kroppen. Viktigt att zirkonia implantat har visat sig accepteras i större utsträckning än Titan i kroppen.

Kliniska studier pågår för att konstatera skillnader mellan titan och zirkonium och för att kunna fastslå vetenskapligt vilket som är att föredra. De senaste rönen säger att det är ungefär lika eller med så små skillnader att tillfälligheter kan göra skillnaden.

Boka implantat konsultation

Tandimplantat hos Sveatandklinik – läs mer
Problem med tandimplantat – läs mer
Hur gör vi – läs mer
Historia – läs mer
Frågor och svar om tandimplantat – läs mer