Tandimplantat i Stockholm

Erfarenhet av olika tandimplantat

Svea Tandklinik har gedigen erfarenhet av tandimplantatbehandling. Vi har genomfört mer än 30 000 tandimplantat av olika tillverkare och med olika förutsättningar.

Har du akuta problem eller är i behov av implantat så är du välkommen kontakta oss för att få förslag på hur vi kan hjälpa dig och att boka in ett konsultationsbesök. Vid dessa konsultationsbesök får du dessutom ett skriftligt kostnadsförslag att ta ställning till samt att vi givetvis går igenom munnens situation och diskuterar olika behandlingsalternativ och fördelar och nackdelar.

Kliniken arbetar främst med de stora välkända märkena inom tandimplantat och lämnar de sedvanliga garantierna.

Vi är anslutna till Försäkringskassan och följer i största mån deras referensprislistor. Dock finns det olika typer av implantatbehandlingar som skiljer sig åt i pris. 

 

tandimplantat i stockholm

Erfaren tandklinik

Klinikchefen Noran De Basso har jobbat med implantat i över 30 år och är en välkänd föreläsare inom implantologi. Han undervisar andra tandläkare hur man på bästa sätt skall undvika och behandla tandimplantatskomplikationer. Därför är Svea tandklinik en lyckad implantatklinik med gedigna kunskaper och erfarenheter. Vi utför alla behandlingarna under ett tak och du behöver ej slussas runt mellan olika kliniker. Vi tar ansvar från början till slut. 

Komplikationer vid implantatbehandling

Tandimplantat kan drabbas av tandlossning precis som vanliga tänder. Detta kallas periimplantit.

Det finns restriktioner för att operera in ett tandimplantat. Tandköttet måste vara friskt och tandimplantaten har en viss storlek och kräver en viss mängd ben på höjden och bredden i käkbenet för att man ska kunna operera in skruven.

Behandlingen tar relativt lång tid på grund av att tandimplantat måste läka in i benet. Läkningstiden är individuell och beror på olika faktorer.

behandlingar

Rökning försämrar prognosen, patienter som röker har mycket lättare för att förlora sina tandimplantat genom periimplantit.

Det är svårare att hålla rent runt tandimplantat än vanliga tänder.

Patienten kan få problem med uttal (fonetiska besvär). Nya stora konstruktioner som en implantatbro i fronten kan bidra till att patienten får problem med att uttala vissa ljud tills tungan vant sig med de nya tänderna. Man kan även initialt bita sig i kinden/läppar innan man vant sig med den nya situationen. Detta är dock övergående och patienten har oftast efter några veckor inga problem med detta längre.

Tandimplantat som opereras in växer fast i käkbenet och har inte samma mobilitet/rörlighet som en naturlig tand.

Implantat har inte samma innervering som naturliga tänder vilket leder till att man inte har samma känsla för hur hårt man biter ihop.

Andra kända problemorsaker

Sjukdomar och /eller medicinering kan påverka tandimplantatbehandling

Patientens allmänhälsa kan spela roll för resultatet när det gäller implantatbehandlingar. Patienter som behandlats lång tid med cortison, har svårinställd diabetes eller genomgått strålning i regionen runt munhålan påverkar läkningsprocessen negativt.

Ålder: Implantatbehandling är inte lämpligt på växande individer. Det finns dock inte någon undre åldersgräns då varje patient och fall måste granskas och utvärderas individuellt. Generellt sett vill man att patienterna ska växa klart innan man behandlar med implantat för att få ett långsiktigt och förutsägbart resultat.

Hos Svea tandklinik får du:

  • Originaldelar
  • Tandimplantatpriser i enlighet med kostnadsförslag.

Tandimplantat som ersätter en tand eller flera tänder höjer både självkänslan och utseendet och vi ger dig gott om information efter behandlingen för att på bästa sätt kunna ta hand om din mun och dina implantat så att de förhoppningsvis håller hela livet ut.

Fördelar med tandimplantat

  • Priset för en implantatbehandling är kostnadseffektivt över tid. En vanlig tandbro håller oftast mellan 10 och 20 år medan ett tandimplantat oftast håller livet ut om man tar hand om sin munhälsa för att motverka riskerna som finns. Se gärna  avsnittet ”Komplikationer vid implantatbehandling” längre ner på sidan.
  • Implantatbehandling skadar ej granntänderna. Det finns två alternativ om du saknar en eller flera tänder och vill ersätta dem med något som sitter fast i munnen. Den ena är en brokonstruktion och den andra tandimplantat. Nackdelen med brokonstruktionen är att man måste slipa de intilliggande tänderna för att få luckan tillstängd och det behövs inte vid ett implantat.
  • Det blir en utseendemässigt bättre behandling som gör det lättare att hålla rent jämfört med en bro.
  • De flesta implantatkronor är oftast lättare att justera om det behövs i efterhand då man lätt kan skruva av den konstgjorda tanden medan en bro oftast behövs göras om från grunden om den går sönder.

Guidad implantatkirurgi – Smärtfri behandling

Vi började med guidad kirurgi för över 20 år sedan. Tanken med guidad kirurgi är att allt förarbete sker i en dator och därefter beställer man en Guideskena som bestämmer vart implantaten skall hamna och man utför med hjälp av den en lätt titthålsoperation genom tandköttet. En titthålsoperation minskar avsevärt både smärta och obehag samt skyndar på tandköttets läkning. Dock är det långt ifrån alla fall som kan utföras på detta sätt. Till exempel de som saknar tillräcklig käkbensvolym måste få konventionell behandling där vi tillsätter konstgjort ben.

Tandimplantat av Zirkonia

Utvecklingen har gått starkt framåt de senaste åren och idag är keramiska Zirkoniaimplantat minst lika bra som titanimplantat.

zirkonia tandimplantat

Zirkonia är en keram och inte metall.

På grund av detta rekommenderar vi även kronor och fasader av zirkonium. Sedan länge vi arbetar med så mycket metallfria alternativ som möjligt inom tandvården och zirkoniatandimplantat är ett led i detta och helt naturligt för oss som klinik att jobba med.

Sedan länge har man använt zirkon i andra typer av implantat i kroppen med goda resultat och nu har studier kommer som påvisar att Zirkoniaimplantat läker bättre in i kroppen än titan.

Kliniska studier pågår kontinuerligt för att konstatera skillnader mellan titan och zirkonium och för att kunna fastslå vetenskapligt om något är att föredra. De senaste rönen säger att de är ungefär lika eller med så små skillnader att det endast är tillfälligheter som gör skillnaden.

blank

Tandimplantat historia

Innovation

Redan 1965 behandlade professor Brånemark sin första tandlösa patient med tandimplantat av titan i Göteborg. Så i nästan 60 år har denna innovation funnits och givetvis utvecklats både estetiskt och funktionellt samt inte minst i material och design.

Tidigare har Sverige alltid varit restriktiva med nya material inom medicin, men efter EU-inträdet så ökade antalet olika implantattillverkare från 5 st till över 250 st med olika typer av tandimplantat i Sverige. Idag finns flera företag som inte har de kvalifikationer de borde, avsaknad av forskning och dålig eller obefintlig dokumentation, men även att det föreligger risk för konkurs och skulle det inträffa kan plötsligt dessa patienter stå utan reservdelar, vilket kan leda till tragiska och inte minst kostsamma situationer.

Vi har hanterat flertalet sådana fall och ju mindre information det finns om ett tandimplantat desto mer tveksam bör man vara. Den information som finns, förutom ren produktinformation, ska gärna vara skriven av oberoende forskare eller medicinsk press. Vidare bör det finnas studier och tester som visar på att tandimplantatet är av god kvalitet. Därför använder vi oss endast av de ledande företagens komponenter i våran behandling.

Professor P-I Brånemark

Tandimplantat steg för steg

Hur gör vi titanimplantat?

Samtlig information nedan är generell, individuella avvikelser förekommer, men grunden är densamma.

Besök 1: Utredning/konsultation

Vi utför klinisk och röntgenologisk undersökning där man fastslår behandlingsbehovets omfattning (vad som skall göras) samt ger ett kostnadsförslag som måste godkännas av båda parter innan påbörjad behandling.

Besök 2 (I förekommande fall): Efter akut/kausal behandling Operationsplanering

Patienten skall vara färdigbehandlad med all akut behandling innan detta besök då munnen behöver vara frisk för att acceptera ett implantat. Ifall sådan behandling har utförts nyligen, så kan en extra slutlig kontroll behöva göras innan implantatoperation blir aktuell. Om förutsättningarna ändrats så skall nytt skriftligt kostnadsförslag skrivas. 

Besök 3: Operation av tandimplantat

Att utföra en implantatoperation är ett avancerat ingrepp som sker under lokalbedövning. 

Först öppnas tandköttet så att käkbenet kan skådas, antingen genom att man med hjälp av skalpell och raspatorium lösgör tandköttet eller genom ett litet titthål.

Sedan förbereds käkbenet med olika borrar för att göra plats till imlpantatskruven.

För att operationen ska bli lyckad så ska implantaten ha en bra relation till granntänder, andra implantat samt till motstående käke. Denna procedur är viktig för att undvika risk att få onödiga komplikationer. 

Hänsyn måste även tas till vävnaderna i regionen som skall opereras. Det finns givetvis många andra saker som skall stämma vid operationen för ett gott resultat. I synnerhet måste tandläkaren vara försiktig och besitta rätt kunskaper när man sätter tandimplantat.

Skulle implantaten inte bli parallella så blir tandläkaren tvungen att slipa på implantatet i munnen och riskerar därmed kvaliteten på implantatet. Tandläkare Noran De Basso’s uppfinning DeGuide Kit, är ett bra verktyg för att få parallellt satta implantat med perfekt relation till motstående käke. 

När implantaten är inskruvade i käken sätts ett litet skruvlock på toppen av skruven och tandköttet sys ihop.

 

Besök 4: Suturborttagning kontroll

Du kommer tillbaka efter 7-14 dagar för kontroll av slemhinnan och avlägsnande av kvarsittande stygn.

Besök 5: Läkningsfas kontroll

Beroende på kvalitén på benet så kan läkningsfasen vara mellan 2-9 månader. Ofta görs här en liten operation då vi öppnar upp tandköttet och vi sätter på en läkdistans som då sticker upp ur tandköttet och formar det som om en tand hade suttit där. 

Besök 6: Avtryck

När tandköttet formats under ca 2 veckor tas ett avtryck på implantatet i munnen med en slags silikonpasta eller med hjälp av en 3-D scanner och vi beställer tandkronorna. 

Besök 7: Utlämning av tandkrona/bro

Om du är nöjd med utseendet cementerar eller skruvar vi fast tandkronan/bron och behandlingen är klar. Nu är det viktigt att du följer våra munhygiensråd för att implantaten och du inte skall få några komplikationer.

Besök 8: Kontrollfas/uppföljning

Alla behandlingar måste kontrolleras beroende på behandlingens omfattning. I regel görs detta i samband med förutbestämda återbesök, som kan vara olika till antal på olika patienter. Skulle dessa återbesök inte efterföljas, så tappar man alla behandlingsgarantier och endast en begränsad tillverkningsgaranti gäller då. De patienter som inte genomgår de regelbundna kontrollerna har också visat sig ha flest komplikationer.

blank
2022-10-17

Har under ca fjorton års tid varit patient hos Dr. Noran De Basso, Svea tandklinik. Under mina besök har jag alltid blivit vänligt bemött av samtlig personal.

I början av detta år behövde jag mer omfattande åtgärder i form av operation med titanskruv, utbyte av gamla broar och enstaka porslinständer. Med Dr. De Bassos erfarenhet, höga professionalitet samt helhetssyn har jag nu en helt annan mun. Det innebär god tuggförmåga p.ga bra bett och lättare att rengöra mina tänder. M.a.o förhöjd livskvalitet.

Mina rekommendationer går till Dr. Noran De Basso Svea tandklinik

Ing-Marie

Response from Tandläkare i Stockholm - Svea Tandklinik

Bästa Ing-Marie

Det Värmer med goda recensioner.

Vi försöker göra vårt bästa för våra patienter.

Med vänliga hälsningar, Svea Tandklinik

2022-09-28

Jag fick implantat för 4år sedan. De har fungerat bra. Jag är så nöjd med implantaten. Fått alltid bra och snabb hjälp, när jag så behövt.

eva

Response from Tandläkare i Stockholm - Svea Tandklinik

Hej, Tack för ditt angenäma omdömet som är så viktigt för oss!

Vi är glada att arbeta för våra patienter!

Med vänliga hälsningar Svea Tandklinik

2022-03-02

Mycket nöjd med både behandling och resultat. Kunnig tandläkare och övrig personal som tagit hand om mina problem på bästa sätt. Ingav stort förtroende från första stund och vi resonerade oss fram till vilken lösning som var bäst för mig. Kirurgi, sättning av implantat etc. utfördes mycket lugnt och metodiskt. Kan varmt rekommendera!

Ingvar K
2022-03-02

Gjorde mina tandimplantat för 7 år sedan på Svea Tandklinik, har inte haft några problem sedan des. Mycket nöjd rekommenderar varmt.

Aynur
2021-08-30

Jättenöjd efter behandlingen. Alltid proffsigt bemötande. Rekommenderar

Jonas