Tandimplantat i Stockholm

Erfarenhet av olika tandimplantat

Svea Tandklinik har gedigen erfarenhet av tandimplantat och här har utförts mer än 20.000 tandimplantat av olika tillverkare och med olika förutsättningar.
Har du akuta problem eller tror dig veta att du är i behov av implantat så är du välkommen till oss för att få förslag på hur vi kan hjälpa dig. Vid dessa konsultationsbesök får man dessutom ett skriftligt kostnadsförslag att ta ställning till samt att man givetvis går igenom situationen och alternativ. Svea Tandklinik arbetar främst med de stora välkända märkena inom tandimplantat och lämnar de sedvanliga garantierna.
Vi är anslutna till Försäkringskassan och följer givetvis gängse rekommendationsprislistor. Olika typer av tandimplantat skiljer dock en del åt i pris och kvalitet.

Hos oss får du:
Alltid originaldelar.
Alltid förutbestämda priser i enlighet med kostnadsförslag
.

Att få ett tandimplantat som ersättning för en tand som saknas höjer både självkänslan och utseendet. Allt är inte guld och gröna skogar med tandimplantat, vi talar om verkligheten, läs gärna texten nedan där vi förklarar lite närmare.

Fördelar med tandimplantat

Implantat är kostnadseffektivt.
Då en tand i fronten saknas finns det två sätt att behandla luckan. Den ena är en brokonstruktion och den andra tandimplantat.
Nackdelen med brokonstruktionen är att man måste slipa de intilliggande tänderna för att få luckan tillstängd. Fördelen med implantat är att man inte behöver slipa de intilliggande tänderna. Det blir en utseendemässigt bättre behandling, som också gör det lättare att hålla rent.
En annan fördel är livslängden på implantaten. En vanlig tandbro håller 10 till 15 år. Tandimplantat håller livet ut, med lite modifikation (se komplikationer). Därför är implantat kostnadseffektivt då man jämför den med den ”vanliga” tandvården idag.

Guidad implantatkirurgi – Smärtfri behandling

Vi började med guidad kirurgi för över 10 år sedan. Tanken med guidad kirurgi är att allt förarbete sker i en dator och därefter beställer man en GUIDESKENA som bestämmer vart implantaten skall hamna utan kirurgi. Men det är långt ifrån att alla kan få denna behandling. Tex de som saknar käkben måste få konventionell behandling där vi tillsätter benet. Men har man gott om ben, så är denna metod utomordentlig.

Zirkoniaimplantat

Utvecklingen har gått ganska starkt framåt när det gäller det tekniska, men nu börjat vi se det även på materialsidan. Nytt är zirkoniaimplantat som bygger på grundämnet Zirkonium med tillsats av bl a Yttrium för stabiliteten. Zirkonia är en keram och inte metall. På dessa rekommenderar vi även zirkoniumkronor. Att Zirkoniaimplantat och kronor tagits fram är ett stort steg framåt inom implantologin. Sedan länge arbetar vi med så mycket metallfria alternativ som möjligt inom tandvården. Zirkoniaimplantat ett led i detta och helt naturligt för oss som klinik att jobba med. Zirkonium är som sagt ett grundämne som trots att det benämns som metalliskt blir en keram och inte traditionell metall. Materialet är fullt ut oxiderad Zirconium där man tillsätter bl a yttrium till zirkoniumdioxiden (ZrO₂) för att få hållfastheten och hårdheten men den kemiska beteckningen är densamma. Sedan ganska länge har man använt zirkonia i andra typer av implantat i kroppen. Zirkonia har visat sig accepteras i större utsträckning än Titan i kroppen. Kliniska studier pågår för att konstatera skillnader mellan titan och zirkonium och för att kunna fastslå vetenskapligt vilket som är att föredra. De senaste rönen säger att det är ungefär lika eller med så små skillnader att tillfälligheter kan göra skillnaden.

Läs mer Tandimplantat hos Sveatandklinik
Läs mer Problem med tandimplantat
Läs mer Hur gör vi
Läs mer Historia
Klicka här Frågor och svar om tandimplantat
Klicka här Boka konsultationstid