Tandläkare i Stockholm – Svea Tandklinik

Tandimplantat i Stockholm

Erfarenhet av olika tandimplantat

Svea Tandklinik har gedigen erfarenhet av tandimplantation. Vi har genomfört mer än 25.000 tandimplantat av olika tillverkare och med olika förutsättningar.

Har du akuta problem eller tror dig veta att du är i behov av implantat så är du välkommen till oss för att få förslag på hur vi kan hjälpa dig. Vid dessa konsultationsbesök får du dessutom ett skriftligt kostnadsförslag att ta ställning till samt att man givetvis går igenom situationen och alternativ.

Kliniken arbetar främst med de stora välkända märkena inom tandimplantat och lämnar de sedvanliga garantierna.
Vi är anslutna till Försäkringskassan och följer givetvis gängse rekommendationsprislistor. Men olika typer av tandimplantat skiljer dock en del åt i pris och kvalitet.

tandimplantat i stockholm

Hos Svea tandklinik får du:

  • Originaldelar
  • Tandimplantat priser i enlighet med kostnadsförslag.

Tandimplantat som ersätter en tand, höjer både självkänslan och utseendet. Allt är inte guld och gröna skogar med tandimplantat, vi talar om verkligheten.

Fördelar med tandimplantat

Tandimplantat priser är kostnadseffektivt.
Det finns två alternativet om du saknar en fronttand eller tänder. Den ena är en brokonstruktion och den andra tandimplantat. Nackdelen med brokonstruktionen är att man måste slipa de intilliggande tänderna för att få luckan tillstängd.

Fördelen med implantat är att man inte behöver slipa de intilliggande tänderna. Det blir en utseendemässigt bättre behandling som resultat gör det lättare att hålla rent.

En annan fördel är livslängden på implantaten. En vanlig tandbro håller 10 till 15 år. Tandimplantat håller livet ut, med lite modifikation (se tandimplantat komplikationer). Förresten tandimplantat priser är kostnadseffektivt. Efter ett kostnadsförslag kan man jämföra kostnader med den ”vanliga” tandvården idag. Idag tandimplantat pris för en tandimplantat ligger på ca 16000:-

Guidad implantatkirurgi – Smärtfri behandling

Vi började med guidad kirurgi för över 10 år sedan. Tanken med guidad kirurgi är att allt förarbete sker i en dator och därefter beställer man en GUIDESKENA som bestämmer vart implantaten skall hamna utan kirurgi. Men det är långt ifrån att alla kan få denna behandling. T ex de som saknar käkben måste få konventionell behandling där vi tillsätter benet. Men har man gott om ben, så är denna metod utomordentlig.

Zirkonia tandimplantat

Utvecklingen har gått ganska starkt framåt när det gäller det tekniska och nu börjat vi se det även på materialsidan. Nytt är zirkon implantat som bygger på grundämnet Zirkonium med tillsats av bl a Yttrium för stabiliteten.

zirkonia tandimplantat

Zirkonia är en keram och inte metall.

På grund av detta rekommenderar vi även kronor av zirkonium. Implantat och kronor har tagit fram ett stort steg framåt inom implantologi. Sedan länge vi arbetar med så mycket metallfria alternativ som möjligt inom tandvården och zirkonia tandimplantat ett led i detta och helt naturligt för oss som klinik att jobba med.

Sedan ganska länge har man använt zirkon i andra typer av implantat i kroppen. Viktigt att zirkonia implantat har visat sig accepterade i större utsträckning än Titan i kroppen.

Kliniska studier pågår för att konstatera skillnader mellan titan och zirkonium, för att kunna fastslå vetenskapligt vilket som är att föredra. De senaste rönen säger att det är ungefär lika eller med så små skillnader att tillfälligheter kan göra skillnaden.

blank

Tandimplantat historia

Innovation

Redan 1965 behandlade professor Brånemark sin första tandlösa patient med titan tandimplantat i Göteborg. Så i drygt 50år har denna innovation funnits och givetvis utvecklats både estetiskt och funktionellt samt inte minst material och design.

Tidigare har Sverige alltid varit restriktiva med nya material inom medicin, men efter EU-inträdet så ökade antalet olika implantattillverkare från 5 st till över 250 st med olika typer tandimplantat i Sverige. Idag finns flera företag som inte har de kvalifikationer de borde, avsaknad av forskning och dålig eller obefintlig dokumentation, men även att det föreligger risk för konkurs och skulle det inträffa kan plötsligt dessa patienter stå utan reservdelar, vilket kan leda till tragiska och inte minst kostsamma situationer.

Såna fall har vi haft flera av och hanterat genom åren. Ju mindre information det finns om ett tandimplantat desto mer tveksam bör man vara. Den information som finns, förutom ren produktinformation, ska gärna vara skriven av oberoende forskare eller medicinsk press. Vidare bör det finnas studier och tester som visar på att tandimplantatet är av god kvalitet.

Professor P-I Brånemark

Tandimplantat steg för steg

Hur gör vi titanimplantat?

Samtlig information nedan är generell, individuella avvikelser förekommer, men grunden är densamma.

Besök 1: Utredning/konsultation

Vi utför klinisk och röntgenologisk undersökning där man fastslår behandlingsbehovets omfattning (vad som skall göras) samt ger ett kostnadsförslag som måste godkännas av båda parter innan påbörjad behandling.

Besök 2 (I förekommande fall): Efter akut/kausal behandling Operationsplanering

Patienten skall vara färdigbehandlad med all akut behandling innan detta besök. Ifall sådan behandling har utförts nyligen, så skall slutlig kontroll göras innan implantatoperation blir aktuell. Om förutsättningarna ändrats så skall nytt skriftligt kostnadsförslag skrivas. 

Besök 3: Operation av tandimplantat

Att utföra en implantatoperation är ett avancerat ingrepp som sker under lokalbedövning. 

För att operationen ska bli lyckad så ska implantaten ha en bra relation till granntänder, andra implantat samt till motstående käke. Denna procedur är viktig för att undvika risk att få onödiga komplikationer. 

Hänsyn måste även tas till vävnaderna i regionen som skall opereras.  Det finns givetvis många andra saker som skall stämma vid operationen för ett gott resultat. I synnerhet måste tandläkaren vara försiktig och besitta rätt kunskaper när man sätter tandimplantat.

Skulle implantaten inte bli parallella så blir tandläkaren tvungen att slipa på implantatet i munnen och riskera därmed kvalitén på implantatet. Tandläkare Noran De Basso’s uppfinning DeGuide Kit, är ett bra verktyg för att få parallellt satta implantat med perfekt relation till motstående käke. 

Besök 4: Suturborttagning kontroll

Vi utför klinisk och röntgenologisk undersökning där man fastslår behandlingsbehovets omfattning (vad som skall göras) samt ger ett kostnadsförslag som måste godkännas av båda parter innan påbörjad behandling.

Besök 5: Läkningsfas kontroll

Beroende på kvalitén på benet så kan läkningsfasen vara mellan 2-9 månader. 

Besök 6: Avtryck

Avtryck för implantatkronor görs med pasta eller digitalt och vi beställer tandkronorna. 

Besök 7: Utlämning av tandkronor

Man cementerar tänderna och behandlingen är klar. 

Besök 8: Kontrollfas/uppföljning

blank

Tandimplantatbehandling

Alla behandlingar måste kontrolleras beroende på behandlingens omfattning. I regel görs detta i samband med förutbestämda återbesök, som kan vara olika till antal på olika patienter. Skulle dessa återbesök inte efterföljas, så tappar man alla behandlingsgarantier och endast en begränsad tillverkningsgaranti gäller då. Patienter som inte genomgår de regelbundna kontrollerna, har också visat sig ha flest komplikationer.  

Tandimplantat komplikationer

Tandimplantat kan drabbas av tandlossning precis som vanliga tänder. Detta kallas periimplantit.

Det finns restriktioner för att operera in ett tandimplantat. Tandimplantaten har en viss storlek och kräver en viss mängd ben på höjden och bredden i käkbenet för att man ska kunna operera in skruven

Behandlingen tar längre tid på grund av att tandimplantat måste läka in i benet. Läkningstiden är individuell och beror på olika faktorer.

behandlingar

Rökning försämrar prognosen, patienter som röker har mycket lättare för att förlora sina tandimplantat genom periimplantit.

Svårare att hålla rent runt tandimplantat än vanliga tänder.

Patienten får problem med uttal (fonetiska besvär). Nya stora konstruktioner som en implantatbro i fronten kan bidra till att patienten får problem med att uttala vissa ljud. Man kan även initialt bita sig i kinden/läppar innan man vant sig med den nya situationen. Detta är dock övergående och patienten har oftast efter några veckor inga problem med detta längre.

Tandimplantat som opereras in växer fast i käkbenet och har inte samma mobilitet/rörlighet som en naturlig tand.

Implantat har inte samma innervering som naturliga tänder vilket leder till att man inte har samma känsla för hur hårt man biter ihop.

Andra kända problemorsaker

Sjukdomar och /eller medicinering kan påverka tandimplantatbehandling

Patientens allmänhälsa kan spela roll för resultatet när det gäller implantatbehandlingar. Patienter som behandlats lång tid med cortison, har svårinställd diabetes eller genomgått strålning i regionen runt munhålan påverkar läkningsprocessen negativt.

Ålder: Implantatbehandling är inte lämpligt på växande individer. Det finns dock inte någon undre åldersgräns då varje patient och fall måste granskas och utvärderas individuellt. Generellt sett vill man att patienterna ska växa klart innan man behandlar med implantat för att få ett långsiktigt och förutsägbart resultat.

Erfaren tandklinik

Klinikchefen Noran De Basso är en väll känd föreläsare på just detta.  Han undervisar andra tandläkare hur man skall undvika tandimplantat komplikationer.  Därför är Svea tandklinik ett implantatklinik med gedigna kunskaper och erfarenheter.  Vi utför alla behandlingarna under ett tak och inga andra är inblandade. Vi tar ansvar från början till slut. 

Rated 5 out of 5
2022-10-17

Har under ca fjorton års tid varit patient hos Dr. Noran De Basso, Svea tandklinik. Under mina besök har jag alltid blivit vänligt bemött av samtlig personal.

I början av detta år behövde jag mer omfattande åtgärder i form av operation med titanskruv, utbyte av gamla broar och enstaka porslinständer. Med Dr. De Bassos erfarenhet, höga professionalitet samt helhetssyn har jag nu en helt annan mun. Det innebär god tuggförmåga p.ga bra bett och lättare att rengöra mina tänder. M.a.o förhöjd livskvalitet.

Mina rekommendationer går till Dr. Noran De Basso Svea tandklinik

Ing-Marie

Response from Tandläkare i Stockholm - Svea Tandklinik

Bästa Ing-Marie

Det Värmer med goda recensioner.

Vi försöker göra vårt bästa för våra patienter.

Med vänliga hälsningar, Svea Tandklinik

Rated 5 out of 5
2022-09-28

Jag fick implantat för 4år sedan. De har fungerat bra. Jag är så nöjd med implantaten. Fått alltid bra och snabb hjälp, när jag så behövt.

eva

Response from Tandläkare i Stockholm - Svea Tandklinik

Hej, Tack för ditt angenäma omdömet som är så viktigt för oss!

Vi är glada att arbeta för våra patienter!

Med vänliga hälsningar Svea Tandklinik

Rated 5 out of 5
2022-03-02

Mycket nöjd med både behandling och resultat. Kunnig tandläkare och övrig personal som tagit hand om mina problem på bästa sätt. Ingav stort förtroende från första stund och vi resonerade oss fram till vilken lösning som var bäst för mig. Kirurgi, sättning av implantat etc. utfördes mycket lugnt och metodiskt. Kan varmt rekommendera!

Ingvar K
Rated 5 out of 5
2022-03-02

Gjorde mina tandimplantat för 7 år sedan på Svea Tandklinik, har inte haft några problem sedan des. Mycket nöjd rekommenderar varmt.

Aynur
Rated 5 out of 5
2021-08-30

Jättenöjd efter behandlingen. Alltid proffsigt bemötande. Rekommenderar

Jonas