Frågor om tandimplantat

Hittad du inte svar på dina frågor, var god kontakta Svea Tandklinik

Vem behöver implantat?


Alla personer som förlorat en, flera eller alla tänder av olika orsaker men vill ha tanden eller tänderna tillbaka på ett effektivt sätt, skall välja tandimplantat. En förutsättning är att det finns tillräckligt med ben att fästa implantatet i. Finns inte tillräckligt med ben så kan man tillsätta konstgjort ben, en process som är relativt dyr och gör att det tar längre tid innan behandlingen är klar.
Försäkringskassan täcker kostnaden enligt referenspriser så väljer man ett dyrare tandimplantat måste man stå för den överskjutande delen själv. Det gäller t ex Zirkoniaimplantat och Zirconiakronor, men även andra dyrare tandimplantat och benersättning som nämnts om tidigare.

Kommer implantatet att bli lika fint som mina egna tänder?


Resultatet utseendemässigt är beroende av de anatomiska förutsättningarna. Den mest avgörande faktorn är hur mycket käkben som försvunnit med åren. Om förutsättningarna är de rätta blir resultatet bra.

Är förutsättningarna goda för en lyckad behandling?


De är mycket goda. Omkring 95-99% av implantaten har fungerat bra under många år. Det gäller såväl implantat av hela käkar som enstaka tänder. Viktigt är att man sköter sin munhygien och inte röker.
Risk för periimplantit är stor om man inte är beredd att göra vissa uppoffringar när det gäller främst rökning. Cirkulationen är oerhört viktig för att minska risken för benförlust som i sin tur kan göra att man tappar sitt tandimplantat.

Gör det ont?


Själva ingreppet görs under lokalbedövning och är smärtfritt. En del svullnad och värk kan förekomma på samma sätt som vid en vanlig tandutdragning.

Är det vanligt med besvär efter behandling?


Komplikationer är ytterst ovanliga. Vissa kan uppleva lite besvär med att tala tydligt, men dessa problem går att lösa tillsammans med tandläkaren och lite egen träning.

Vad kostar en tandimplantatbehandling?


Se våra kampanjer, vi har bra erbjudanden.
Faktorer som påverkar priset är:
– Antalet tandimplantat?
– Täcker statliga tandvårdsstödet (Försäkringskassan) behandling och material?
– Tand nummer 6, ersätter inte Försäkringskassan.
– Finns det tillräckligt med ben?
– Behövs det tomografisk röntgen?
– Behövs det zirkonium tand (estetiskt)
– Din nivå i ersättningstrappan påverkar priset
Ytterligare detaljer kan också påverka det verkliga priset.

Priser på tandimplantat?


Cirkapriserna är följande, utan avkall på kvalitet:
1. En hel överkäke: 40-50 000 kr, med porslinständer
2. En hel underkäke: 30 – 40 000 kr med porslinständer
3. 2 st implantat: 25000 kr
4. 1 st implantat: 12000-18000 Kr

Jag vill inte ha metall i kroppen


Tandimplantat finns i 2 olika material, titan och zirkonia
Titan är en ädelmetall som kroppen tolererar utan att avstöta.
Zirkoniumdioxid är en keram bestående av mestadels Zirkonium och Yttrium. Materialet passar utmärkt för kroppen accepterar det precis som titan, men det har en del andra egenskaper som det forskas i för att eventuellt komma fram till att det är bättre (eller sämre/likvärdigt) än titan.
Zirconiaimplantat kommer mer och mer på marknaden och utvecklas idag mer än titan gör.