Coronavirus och Tandvård

Coronavirus

Svea Tandklinik har alltid optimala hygienrutiner. Därför skall du som patient känna dig trygg när du kommer till oss.

Corona policy

Vi har bästa skydden för personalen samt för våra patienter. Att skjuta upp behandlingen av tandinfektioner är ingen bra lösning för ditt välbefinnande och absolut inte för din allmänna hälsa. Vi uppmanar istället våra patienter att inte tar bort sina tider för den allmänna hysterin som pågår i samhället för Coronaviruset. Vi skulle inte absolut inte utsätta patienterna för några som helst risker.

Säker vård är det som gäller hos oss. Vi har rekommenderat vissa av våra patienter att skjuta upp sina behandlingar. Men skulle du vara osäker, så ring och prata med oss om ditt fall.