5 behandlingsrum

tandklinik-debasso

…och det innebär att vi nu har ytterligare en tandläkare som vi välkomnar hit. Det innebär också att vi nu har ytterligare möjlighet att ta emot nya patienter medan vi fortfarande, utan avkall, behandlar våra gamla patienter som vanligt. Många av våra patienter är de “vanliga” återkommande som endast behöver en översyn och profylax (tandrengöring)…

Läs mer »

Öppet Hus 2/11

ÖPPET HUS Torsdag 2/11 har vi öppet hus för kommande implantatpatienter eller personer som undrar och funderar över implantatbehandling i allmänhet. De som vet med sig att man har behovet, men inte fått vare sig kostnadsförslag eller alternativ att se över, för dem är det ett perfekt tillfälle att få kunskap men även att boka…

Läs mer »

Fördubblat tandvårdsbidrag

15:e april 2018 höjs det allmänna tandvårdsbidraget till det dubbla. Det innebär: från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. från och med det år…

Läs mer »

Tandläkarakut lördagar

Från lördag 14/1 har vi öppet för akuta ärenden och behandlingar 10.00 – 16.30. Det går bra att boka de lediga tiderna under Akuttider eller att komma förbi som Drop-Inpatient, bokning behöver inte ske. Vi tar hand om det akuta i första hand så smärta försvinner, eventuell eftervård bokas in eller du bokar vidare behandling hos din ordinarie tandläkare. Vi…

Läs mer »

Vi förstärker med en till tandläkare

I januari förstärker vi med ytterligare en tandläkare*, dels för att minska trycket på den befintliga personalen men även för att nyttja våra rum bättre samt öka tillgängligheten. Från början av januari 2017 kommer även att börja ha öppet ett antal timmar på lördagar för att möta upp önskemål från befintliga patienter som har svårt…

Läs mer »

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy Svea Tandkliniks ide är att hjälpa människor med modernaste tandvården till humana priser. Vår ambition i vår strävan för bättre miljö är att: • I den mån det är möjligt sälja in miljöanpassade lösningar. Tex inga metaller i munnen. • Minska verksamhetens enerigiförbrukning i olika former. Tex Bara LED lampor • Vi skall…

Läs mer »