Fördubblat tandvårdsbidrag

15:e april 2018 höjs det allmänna tandvårdsbidraget till det dubbla.

Det innebär:

  • från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/tandvardsstod/allmanna-tandvardsbidraget-hojs