Mikroskop

Säker endodonti

Vi har installerat ett mikroskop främst för användning inom endodonti, för att kunna säkerställa att svårare rotfyllningar blir korrekt utförda.