Vi förstärker med en till tandläkare

I januari förstärker vi med ytterligare en tandläkare*, dels för att minska trycket på den befintliga personalen men även för att nyttja våra rum bättre samt öka tillgängligheten.Från början av januari 2017 kommer även att börja ha öppet ett antal timmar på lördagar för att möta upp önskemål från befintliga patienter som har svårt att…

Läs mer

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy Svea Tandkliniks ide är att hjälpa människor med modernaste tandvården till humana priser. Vår ambition i vår strävan för bättre miljö är att:• I den mån det är möjligt sälja in miljöanpassade lösningar. Tex inga metaller i munnen.• Minska verksamhetens enerigiförbrukning i olika former. Tex Bara LED lampor• Vi skall minska uppkomsten och…

Läs mer