Vi förstärker med en till tandläkare

I januari förstärker vi med ytterligare en tandläkare*, dels för att minska trycket på den befintliga personalen men även för att nyttja våra rum bättre samt öka tillgängligheten.
Från början av januari 2017 kommer även att börja ha öppet ett antal timmar på lördagar för att möta upp önskemål från befintliga patienter som har svårt att komma till oss i veckorna och för akuta behandlingar. Vi fyller inte hela tidboken utan ska ha ett visst antal Akuttider på DropIn. Akutbehandlingar ska gå snabbt och effektivt, man vill snabbt bli av med sitt problem och det ska vi försöka leverera i möjligaste mån. Sen kan det bli uppföljningsbesök efter det akuta är åtgärdat.

Öppettider på lördagar kommer att vara 11.00 – 16.00

* Renio, kommer närmast från Folktandvården och vi hälsar honom givetvis varmt välkommen hit.