Corona policy på Svea Tandklinik

Svea Tandklinik har alltid optimala hygienrutiner. Därför skall du som patient känna dig trygg när du kommer till oss.

Målet är att reducera eventuell spridning bland våra patienter samt upprätthålla frisk personal. Målet är att vi skall ha högre åtgärder än de nationella föreskrifterna.

Svea tandklinik munskydd 2

Corona virus och tandvård

Vi har bästa skydden för personalen samt för våra patienter. Att skjuta upp behandlingen av tandinfektioner är ingen bra lösning för ditt välbefinnande och absolut inte för din allmänna hälsa. Vi uppmanar istället våra patienter att inte tar bort sina tider för den allmänna hysterin som pågår i samhället för Coronaviruset. Vi skulle inte absolut inte utsätta patienterna för några som helst risker.

Säker vård är det som gäller hos oss. Vi har rekommenderat vissa av våra patienter att skjuta upp sina behandlingar. Men skulle du vara osäker, så ring och prata med oss om ditt fall.

Noran De Basso

Vi följer dessa regler:

  1. Friska och symtomfria patienter är välkomna.
  2. Patienter med symtom, förkylning, feber eller feberkänsla, värk i kroppen, hosta, smak eller luktpåverkan får vänta tills de tillfrisknat och varit symtomfria i två veckor.
  3. Riskpatienter skall stanna hemma, i den mån det är möjligt.
  4. Alla patienter skall tvätta händerna med tvål och sprita sina händer innan behandlingen.
  5. Inga handslag mellan personal och patienter.
  6. Alla väntrumstidningar är borttagna.
  7. Vi följer hälso- och sjukvårdsförvaltningen riktlinjer för basala hygienrutiner.
  8. Våra tidsbokningar är förlängda för att minska patientantalet på plats.
  9. Patienter som varit på resa skall ej besöka kliniken förrän denne varit hemma i två veckor, utan symtom.
  10. Max 5 personer får vistas i väntrummet, sällskap undanbedes.
Suat

Vid övriga frågor eller tveksamheter, kontakta gärna oss genom e-post eller telefon.