Corona policy på Svea Tandklinik

Corona-policy på Svea Tandklinik infördes 25 februari. Målet är att reducera eventuell spridning bland våra patienter samt upprätthålla frisk personal. Målet är att vi skall ha högre åtgärder än de nationella föreskrifterna.  

 
 

– 1. Endast friska patienter får komma in.

– 2. Skulle en patient vara förskyld så skall behandlingen skjutas fram 3 veckor.
– 3. Riskpatienter skall stanna hemma, annars får de komma först eller sist på dagen.
– 4. Alla patienter skall tvätta händerna med tvål och sprita sina händer innan behandlingen.
– 5. Inga handslag mellan personal och patienter.
– 6 Vi kommer att ta bort samtliga väntrumstidningar.
– 7. Rengöring av handtag och dylikt i väntrum efter att patient har lämnat.
– 8. Vi kommer att boka längre tider, så att patienter hinner gå ut, innan nästa kommer in.
– 9. Patienter som har varit på resa skall ej besöka kliniken på 3 veckor. Detta gäller även patienter som träffat dessa.
– 10. Max 5 personer vistas i väntrummet. Sällskap får vänta utanför.
– 11. Betalterminalen skall desinficeras efter varje betalning
– 12. Personal skall arbeta med visir.
– 13. Personal skall ha munskydd under hela besöket.
– 14. Personal uppmanas att inte delta i sammankomster med okända människor.
-15. Personal skall inte äta på restauranger och delta på möten med okända personer.
-16. Vi kommer att öka luftgenomströmningen på kliniken. Vi har ett toppmodernt ventilationssystem som  egentligen av anpassad för operationssalar på sjukhus.
– 17. Klinikchefen har ställt in sina resor till Italien och USA under mars. Kurser på kliniken ställs in för andra tandläkare fram till sommaren.
– 18. All personal skall ta tempen på morgonen. Klinikchefen skall besluta ifall man är arbetsför.
– 19. Vi kommer att ta bort raster för att undvika kontamination av vårt personalrum, rasterna sätts ihop med lunchen.
– 20. All personal ombeds att ha håret i knut.
– 21. Vid tveksamma fall var god och ring eller maila oss.