Tandläkare i Stockholm – Svea Tandklinik

Corona policy på Svea Tandklinik

Corona-policy på Svea Tandklinik infördes 25 februari.

Målet är att reducera eventuell spridning bland våra patienter samt upprätthålla frisk personal. Målet är att vi skall ha högre åtgärder än de nationella föreskrifterna.  

tandläkare Noran
Tandsköterska
  1. Friska och symtomfria patienter är välkomna.
  2. Patienter med symtom, förkylning, feber eller feberkänsla, värk i kroppen, hosta, smak eller luktpåverkan får vänta tills de tillfrisknat och varit symtomfria i två veckor.
  3. Riskpatienter skall stanna hemma, i den mån det är möjligt.
  4. Alla patienter skall tvätta händerna med tvål och sprita sina händer innan behandlingen.
  5. Inga handslag mellan personal och patienter.
  6. Alla väntrumstidningar är borttagna.
  7. Vi följer hälso- och sjukvårdsförvaltningen riktlinjer för basala hygienrutiner
  8. Våra tidsbokningar är förlängda för att minska patientantalet på plats
  9. Patienter som varit på resa skall ej besöka kliniken förrän denne varit hemma i två veckor, utan symtom.
  10. Max 5 personer får vistas i väntrummet, sällskap undanbedes.

Vid övriga frågor eller tveksamheter, kontakta gärna oss genom e-post eller telefon.

Corona virus och tandvård