Nytt utseende

svea tandklinik

Mer trygghet för våra besökare

Vi har nu sedan en dryg vecka tillbaka dels bytt webserver dels ändrat vårat utseende lite.
Alla menyer ser likadana ut som förut, så den information du hittade senast finns på samma ställe på hemsidan. Anledningen till flytten är att få upp hastigheten på websidan samt lägga till SSL (https://)