Tandimplantat komplikationer

Tandimplantat kan drabbas av tandlossning precis som vanliga tänder. Detta kallas periimplantit.

Det finns restriktioner för att operera in ett tandimplantat. Tandimplantaten har en viss storlek och kräver en viss mängd ben på höjden och bredden i käkbenet för att man ska kunna operera in skruven

Behandlingen tar längre tid på grund av att tandimplantat måste läka in i benet. Läkningstiden är individuell och beror på olika faktorer.

Tandimplantat komplikationer

Tandimplantat komplikationer:

Rökning försämrar prognosen, patienter som röker har mycket lättare för att förlora sina tandimplantat genom periimplantit.

Svårare att hålla rent runt tandimplantat än vanliga tänder.

Patienten får problem med uttal (fonetiska besvär). Nya stora konstruktioner som en implantatbro i fronten kan bidra till att patienten får problem med att uttala vissa ljud. Man kan även initialt bita sig i kinden/läppar innan man vant sig med den nya situationen. Detta är dock övergående och patienten har oftast efter några veckor inga problem med detta längre.

Tandimplantat som opereras in växer fast i käkbenet och har inte samma mobilitet/rörlighet som en naturlig tand.

Implantat har inte samma innervering som naturliga tänder vilket leder till att man inte har samma känsla för hur hårt man biter ihop.

Andra kända problemorsaker

Sjukdomar och /eller medicinering kan påverka tandimplantatbehandling

Patientens allmänhälsa kan spela roll för resultatet när det gäller implantatbehandlingar. Patienter som behandlats lång tid med cortison, har svårinställd diabetes eller genomgått strålning i regionen runt munhålan påverkar läkningsprocessen negativt.

Ålder

Implantatbehandling är inte lämpligt på växande individer. Det finns dock inte någon undre åldersgräns då varje patient och fall måste granskas och utvärderas individuellt. Generellt sett vill man att patienterna ska växa klart innan man behandlar med implantat för att få ett långsiktigt och förutsägbart resultat.

Erfaren tandklinik

Klinikchefen Noran De Basso är en väll känd föreläsare på just detta.  Han undervisar andra tandläkare hur man skall undvika tandimplantat komplikationer.  Därför är Svea tandklinik ett implantatklinik med gedigna kunskaper och erfarenheter.  Vi utför alla behandlingarna under ett tak och inga andra är inblandade. Vi tar ansvar från början till slut. 

Om tandimplantat läs mer
Hur gör vi – läs mer
Historia – läs mer
Boka tid nu – Boka tid