Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Svea Tandkliniks ide är att hjälpa människor med modernaste tandvården till humana priser. Vår ambition i vår strävan för bättre miljö är att: • I den mån det är möjligt sälja in miljöanpassade lösningar. Tex inga metaller i munnen. • Minska verksamhetens enerigiförbrukning i olika former. Tex Bara LED lampor • Vi skall minska uppkomsten och ta hand om uppkommet avfall på ett för miljön anpassad sätt. • Välja i första hand leverantörer i närheten av oss eller kunders objekt för att minimera onödiga resor. Stockholmsföretag, helst inom tullarna. • Öka företagets kunnande och engagemang i miljöfrågor. Bjuda in miljökunnniga personer. • Vi skall med kontinuitet kartlägga och följa de miljölagar som berör oss och våra produkter.