Osynlig tandställning

osynlig tandställning

Svea Aligner

Svea Dental Design erbjuder den nästan helt osynliga och egen framställda Svea Alignern. En metod som inte bara är effektiv utan anpassad för vår allt mer moderna livsstil. Metoden bygger på en väl dokumenterad teknik, där flera löstagbara genomskinliga och skräddarsydda plastskenor reglerar tänderna i en bestämd riktning. Patienten får ny skena varannan vecka. Tänderna kommer gradvis att röra sig i den riktning mot det beräknade slutläget.

Hur går osynlig-tandstallning till?

Tandläkaren avgörom Svea Aligner är en tandregleringsmetod som passar er. Patientens alla önskemål ska journalföras. Om Svea Aligners bedöms passa patienten så skall digitala avtryck på över- och underkäken, röntgenbilder, ansikts- och intraorala bilder tas.

Därefter tandläkaren sänder dessa bilder till oss och vår ortodontist bedömer ifall aligners är en rätt metod för patienten och du som tandläkare får även ett besked över hur många skenor som krävs för denna behandling. Detta kostar 3000 kr, skulle patienten acceptera denna behandling så ingår dessa 3000 kr i den totala kostnaden.

Virtuella planeringentas fram av oss på Svea Dental Design. Planeringen är en djupgående kalkyl och formas för att nå bästa resultat med hjälp av en ortodontist. När planeringen är färdig så måste du som tandläkare acceptera planeringen innan vi printar ut 3D-modeller och de skräddarsydda skenorna.

Varje skena skiljer sig en aning från hur dina tänder är placerade och ingen skena är sig lik. Processen går sedan ut på att ni byter ut varje skena varannan vecka till dess att ni har tagit er igenom hela serien av skenor och det önskade resultatet är uppnått. Alla Svea Aligner skenorna är numrerade vilket underlättare utbytet.

Svea Aligner(osynlig tandställning) skenorna ska användas under hela dygnet, natt som dag. När du äter är den enda gången du tar ut dem, borstar tänderna eller använder tandtråd. Du rengör enkelt skenorna med ljummet vatten.

Kontakta oss och boka in en tid för att gå igenom om hur denna tandregleringsmetod skulle kunna passa dig.

Läs mer Läs mer om fast tandställning
Läs mer Läs mer om Inman Aligner
Boka tidBoka tid nu!