Tandläkare i Stockholm – Svea Tandklinik

Tandimplantat steg för steg

Hur gör vi titanimplantat?

Samtlig information nedan är generell, individuella avvikelser förekommer, men grunden är densamma.

Besök 1:

Utredning/konsultation 

Vi utför klinisk och röntgenologisk undersökning där man fastslår behandlingsbehovets omfattning (vad som skall göras) samt ger ett kostnadsförslag som måste godkännas av båda parter innan påbörjad behandling.

tandimplantat steg för steg

Besök 2: (I förekommande fall):

Efter akut/kausal behandling Operationsplanering

Patienten skall vara färdigbehandlad med all akut behandling innan detta besök. Ifall sådan behandling har utförts nyligen, så skall slutlig kontroll göras innan implantatoperation blir aktuell. Om förutsättningarna ändrats så skall nytt skriftligt kostnadsförslag skrivas. 

Besök 3:
Operation av tandimplatat 

Att utföra en implantatoperation är ett avancerat ingrepp som sker under lokalbedövning. 

För att operationen ska bli lyckad så ska implantaten ha en bra relation till granntänder, andra implantat samt till motstående käke. Denna procedur är viktig för att undvika risk att få onödiga komplikationer. 

Hänsyn måste även tas till vävnaderna i regionen som skall opereras.  Det finns givetvis många andra saker som skall stämma vid operationen för ett gott resultat. I synnerhet måste tandläkaren vara försiktig och besitta rätt kunskaper när man sätter tandimplantat.

Skulle implantaten inte bli parallella så blir tandläkaren tvungen att slipa på implantatet i munnen och riskera därmed kvalitén på implantatet. Tandläkare Noran De Basso’s uppfinning DeGuide Kit, är ett bra verktyg för att få parallellt satta implantat med perfekt relation till motstående käke. 

tandimplantat operation

Besök 4:
Suturborttagning kontroll

Besök 5:
Läkningsfas kontroll

Beroende på kvalitén på benet så kan läkningsfasen vara mellan 2-9 månader. 

Besök 6:

Avtryck 

blank

Avtryck för implantatkronor görs med pasta eller digitalt och vi beställer tandkronorna. 

Besök 7:
Utlämning av tandkronor 

Man cementerar tänderna och behandlingen är klar. 

Besök 8:
Kontrollfas/uppföljning

Tandimplantatbehandling

Alla behandlingar måste kontrolleras beroende på behandlingens omfattning. I regel görs detta i samband med förutbestämda återbesök, som kan vara olika till antal på olika patienter. Skulle dessa återbesök inte efterföljas, så tappar man alla behandlingsgarantier och endast en begränsad tillverkningsgaranti gäller då. Patienter som inte genomgår de regelbundna kontrollerna, har också visat sig ha flest komplikationer.  

Frågor om tandimplantat

Om tandimplantat – läs mer
Problem med tandimplantat – läs mer
Historia – läs mer
Boka tid nu – Boka tid