Fördubblat tandvårdsbidrag

15:e april 2018 höjs det allmänna tandvårdsbidraget till det dubbla. Det innebär: från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.från och med det år du fyller 65…

Läs mer

Mikroskop

Säker endodonti Vi har installerat ett mikroskop främst för användning inom endodonti, för att kunna säkerställa att svårare rotfyllningar blir korrekt utförda.

Läs mer