Vad är Zirkonia eller Zirkoniumdioxid

När man pratar om Zirkonium (atomnummer 40, Zr) och tandimplantat så är det egentligen Zirkonia som avses och är det korrekta namnet att använda.

På svenska brukar man stava det med k, Zirkonia är fullt ut oxiderad Zirkonium med några tillsatta material för stabilitet och hårdhet (bl a Yttrium), Zirkonia är samma sak som Zirkoniumdioxid (ZrO₂) och är ett av de hårdaste material man kan hitta, just under diamant i hårdhetsgrad. Zirkonia räknas in under gruppen keramer medan Zirkonium (grundämnet) är en metall.

Att kunna använda tandimplantat gjorda i Zirkonia, som ett komplement eller ersättare till metallen Titan, är i sig revolutionerande eftersom hållbarheten är högsta tänkbara och att man då kan komma ifrån att få metall i munnen.

Zirkonia tandimplantat

Ett flertal studier utförs för närvarande för att eventuellt kunna fastställa om Zirkoniaimplantaten är stabilare i kroppen än de traditionella Titanimplantaten. I konstgjorda kronor har man traditionellt använt porslin men även det billigare acryl, nu kommer även Zirkoniakronor med en högre hårdhet.

Kronor i Zirkonia kan även färgas in på ett annat och beständigare sätt än som man gör nu där man i princip handmålar. Ytskiktet kan anpassas för att på så sätt passa och lika de övriga tänderna vilket gör att man med svårighet kan se att det är en konstgjord tand.

Historik
Tandimplantatsystem i titan har funnits sedan 60-talet och ursprunget är svenskt. Dr. Brånemark tog då fram ett titanimplantat som än idag används. Det gjordes då det visade sig att Titan var det material som har högst acceptans av kroppen som gör att de sitter väldigt länge på plats och är en god ersättare för en förlorad tand.

Nu har Zirkonia tandimplantaten utvecklats mer och mer och även de större tillverkarna av tandimplant har nu tagit fram zirkonia tandimplantat som komplement till de traditionella titanimplantaten.

Det finns ett antal olika tillverkare av Zirkoniaimplantat och utvecklingen pågår och framsteg görs för att få dessa tandimplantat att kunna mäta sig med Titan-implantaten.

Är vi där redan nu? Ja, många framhåller att Zirkoniaimplantaten är likvärdiga eller även bättre än Titan-implantaten, medan andra är lite mer konservativa och inväntar mer forskningsresultat. Nya designer kommer hela tiden och idag tar man även fram Zirkoniakronor och får då en sk fullzirkonialösning helt utan metall.

Vi har sedan en tid tillbaka börjat arbeta med Zirkoniaimplantat med gott resultat och vi ser en framtid där dessa tandimplantat tar allt större del av marknaden.

Läs mer Vad kostar Zirkonia tandimplantat?
Läs mer Varför Zirkoniaimplantat?
Läs mer Hur gör vi?
Boka tidBoka tid nu!