Tandläkare i Stockholm – Svea Tandklinik

Hur gör vi zirkonia tandimplantat?

Samtlig information nedan är generell, individuella avvikelser förekommer, men grunden är densamma.

Besök 1:

Utredning/konsultation 

Vi utför klinisk och röntgenologisk undersökning där man fastslår behandlingsbehovets omfattning (vad som skall göras) samt ger ett skriftligt kostnadsförslag, som måste godkännas av båda parterna innan påbörjad behandling.

Besök 2: (I förekommande fall): Preoperativa behandlingar

Efter akut/kausal behandling Operationsplanering

Patienten skall vara färdigbehandlad med all akut behandling innan operationen blir aktuell. Patienten får inte ha inflammationer och infektioner i munnen.  Ifall sådan behandling har utförts nyligen, så skall slutlig kontroll göras innan implantatoperation blir aktuell. Om förutsättningarna ändrats så skall nytt skriftligt kostnadsförslag skrivas. 

Besök 3:
Operation av tandimplantat 

Att utföra en implantatoperation är ett avancerat ingrepp som sker under lokalbedövning. 

För att operationen ska bli lyckad så ska implantaten ha en bra relation till granntänder, andra implantat samt till motstående käke. Denna procedur är viktig för att undvika risk att få onödiga komplikationer. 

Hänsyn måste även tas till vävnaderna i regionen som skall opereras.  Det finns givetvis många andra saker som skall stämma vid operationen för ett gott resultat. I synnerhet måste tandläkaren vara försiktig och besitta rätt kunskaper när man sätter tandimplantat. Skulle implantaten inte bli parallella så blir tandläkaren tvungen att slipa på implantatet i munnen och riskera därmed kvalitén på implantatet.

Tandläkare Noran De Basso’s uppfinning DeGuide Kit, är ett bra verktyg för att få parallellt satta implantat med perfekt relation till motstående käke.

Besök 4: 
Suturborttagning kontroll

Besök 5: 
Läkningsfas kontroll

Beroende på kvalitén på benet så kan läknings-fasen vara mellan 2-9 månader. 

Besök 6:

Avtryck 

Avtryck för implantatkronor görs med pasta eller digitalt och vi beställer tandkronorna. 

Besök 7:
Utlämning av tandkronor 

Man cementerar tänderna och behandlingen är klar. 

Besök 8: 
Kontrollbesök /uppföljning

Alla behandlingar måste kontrolleras beroende på behandlingens omfattning. I regel görs detta i samband med förutbestämda återbesök, som kan vara olika till antal på olika patienter. Skulle dessa återbesök inte efterföljas, så tappar man alla behandlingsgarantier och endast en begränsad tillverkningsgaranti gäller då.

Patienter som inte genomgår de regelbundna kontrollerna, har också visat sig ha flest komplikationer.

Läs mer Varför Zirkonia tandimplantat?
Läs mer Vad kostar Zirkonia tandimplantat?
Läs mer Zirkoniaimplantat hos Sveatandklinik
Läs mer Vad är Zirkonia?
Boka tid Boka tid nu!